Bep-tr2 BEP-BUY’da sıkça karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

Bep-tr2 BEP-BUY’da sıkça karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

 1. BEP-BUY uygulamasınınbeptr.csb.gov.tradresinden indirilen en son versiyonu kullanılmalıdır. Uygulama penceresinin sol üst köşesinde uygulamanın versiyonunu belirtir ibarenin(“BEP-BUY Versiyon 23” gibi) bulunduğundan emin olunmalıdır.
 2. beptr.csb.gov.tradresinden indirilen dosya, uygulamanın versiyon numarasını belirten bir klasöre (BEP-BUY-23 gibi) açılacaktır. Oluşturulan klasör içerisinden uygulama(BEP-BUY.exe) çift tıklanarak çalıştırılmalıdır. Bunun haricinde, herhangi bir kısayol veya başka bir yöntem ile uygulama çalıştırılmamalıdır. Aksi halde proje dosyasının 0 bayt kaydedilmesi, üzerinde değişiklik yapılan projenin kaydedilmesine rağmen tekrar açıldığında eski halinde açılması, 3 boyutlu modellemenin çalışmaması, “Kök öğesi eksik” ve benzeri hatalar alınmaktadır.
 3. Proje dosyaları(WSB, WSX) klasör içerisinde çift tıklanarak açılmamalıdır. Öncelikle program çalıştırılmalı, ardından proje dosyaları açılmalıdır.
 4. Uygulamanın performanslı kullanımı için ekran kartı sürücüleri güncel Windows 10 sistem kullanılması tavsiye edilmektedir.
 5. .NET Framework güncel versiyonu kurulu olmalıdır. Güncel versiyonu aşağıdaki adresten indirilebilir.

https://www.microsoft.com/tr-TR/download/details.aspx?id=56116

 1. 3 boyutlu modellemenin düzgün çalışabilmesi için bilgisayarın ekran kartı sürücülerinin güncel sürümünün kurulu olduğundan emin olunmalıdır. Aksi halde “OPENGL” ve benzeri hatalar alınabilmektedir.
 2. 3 boyutlu modelin görüntülenmesi esnasında alınan “MSVCP110.dll” hatasının giderilmesi için belirtilen adresteki güncelleme paketi indirilip kurulumu yapılmalıdır.

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53840

 1. “Nesne sütunu opaqueMaterial tablosuna ait değil / Column name does not belong to table opaqueMaterial” hatası, uygulama kurulumunun bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Uygulamanın güncel versiyonu indirilip, 2. maddede belirtildiği şekilde çalıştırılmalıdır.
 2. Proxy üzerinden internete erişen bilgisayarlarda “Internet bağlantısı mevcut değil” hatası alınmaktadır. Uygulamanın güncellemeleri yapabilmesi ve hesaba proje gönderebilmesi için, uygulama internete direkt erişimi bulunan bir bilgisayardan kullanılmalıdır.
 3. Uygulamada aynı anda birden fazla proje açılmamalı, sadece tek sekmede bir proje üzerinde çalışılmalıdır.
 4. Validasyon işleminin başlayabilmesi için öncelikle projenin iklim istasyonu bilgisi girilmelidir.
 5. Hesap sonucu almaya çalışılırken alınan “System.OutOfMemoryException türünde özel durum oluşturuldu” hatası, çok büyük projelerde üretilen ara sonuçların çok fazla olması sebebiyle, kullanılan sistemin hafızası sonuçları göstermeye yetmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda proje hesaba gönderilip, web(BEP-IS) tarafında ara sonuç belgesi üzerinden projenin kontrolü yapılmalıdır.
  1. Dxf altlık ile çizilen projelerin birimine dikkat edilmelidir. Örneğin santimetre olarak çizilmiş Dxf içeri alındığı takdirde, proje özelliklerinde bulunan “Birim” seçeneği santimetre olarak seçilmelidir.

 

 1. Dxf dosyalarını içeri almadan önce, ilgili Cad ortamında bir ön çalışma yapılmalı, yapılacak tel çerçece çizimde sadece BEP-BUY tarafında işe yarayacak kat, bölge, kolon, pencere, kapı objelerini belirtir katmanlar içeri alınmalıdır. Aksi halde BEP-BUY proje dosyası boyutu aşırı bir şekilde büyümekte, çizim esnasında çeşitli hatalar alınmakta, projeyi hesaba gönderirken ve web tarafında projeleri görüntülerken sorunlar ve gecikmeler yaşanabilmektedir.
 2. Tel çerçeve ön çalışması yapılmış şekilde içeri alınan Dxf katmanları sadece altlık olarak kullanılmalı, kesinlikle BEP-BUY’un standart katmanlarına(Kat, Bölge, vb.) taşınmamalıdır. BEP-BUY’un standart katmanları mutlaka BEP-BUY’da yeniden çizilmelidir. Dxf katmanları altlık olarak kullanıldıktan sonra öncelikle Dxf objeleri şeçilerek projeden silinmeli, ardından Dxf katmanları katman listesinden silinmelidir.
 3. Kopyalama işlemlerine Dxf katmanları dahil edilmemeli, sadece BEP-BUY’un standart katmanları ve oluşturulan yardımcı katmanlar kopyalama işlemine dahil edilmelidir.
 4. Dxf’ten gelen katmanların projede bulunması isteniyorsa, BEP-BUY’da oluşturulan yardımcı katmanlarla Dxf katmanlarının üzerinden geçilerek yeniden çizip yapılmalı, ardından yine öncelikle Dxf objeleri ve ardından Dxf katmanları projeden silinmelidir.
 5. Projede uygulamanın standart katmanları ile aynı isimde yardımcı katman oluşturulmamalı ve Dxf ile içeri aktarımda da aynı isimde katmanlar bulunmamalıdır. “Kat/Floors, Bölge/Zones, Duvar/Walls, Döşeme/Grounds, Pencere/Windows, Kapı/Doors, Çatı/Roofs” isminde yardımcı katmanlar oluşturulmamalı ve bu isimdeki Dxf katmanları kesinlikle içeri alınmamalıdır. İlgili Cad uygulamasında bu katmanların isimleri değiştirilerek içeri alınmalıdır.
 6. Proje hesaba gönderilirken açılan 3 boyutlu model penceresinde, çift ve dörtlü görünüm değil tekli görünüm seçilmelidir. Aksi halde “Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı” hatası alınmaktadır.
 7. Proje hesaba gönderilirken açılan 3 boyutlu model penceresinde, binanın Ekb üzerinde yer alacak modelinin görüntüsü alınırken binayı ön, yan ve üstten gösterir şekilde perspektif görüntüsü alınmaya dikkat edilmelidir.
 1. Katlarda bulunan dış duvar sayısı, kat geometrisinin kırılım sayısından az olmamalıdır. Örneğin dört adet kırılımı bulunan bir katta, en az dört adet dış duvar bulunmalıdır. Şayet kattaki dış duvarlar doğru girildiği halde validasyonda, “Katta tanımlanan dış duvar sayısı yetersiz” hatası alınmaya devam ediliyorsa, sadece ilgili kat objesi seçilip silindikten sonra kat objesi yeniden çizilmelidir.
 2. Ağaç yapısına tıklandığında “Aynı anahtara sahip öğe zaten eklenmiş / An entry with the same key already exists” hatası alınıyorsa, proje kat kopyalama aşamasından önceki konuma getirilerek(kopyalanan katlar silinir), geriye kalan katlardaki kat ve zon objeleri silinerek yeniden çizilmelidir. Hata giderildikten sonra kat kopyalama işlemine devam edilebilir.
 3. “Onaylama işlemi başarısız-Durdur,Yeniden Dene,Yoksay / Assertion Failed-Abort,Retry,Ignore” hatası alınıyorsa, proje bütünüyle farklı koordinatlara taşınıp katların referans noktaları yeniden(aynı yerden veya farklı yerden) verilmelidir. Bu işleme hata giderilene kadar devam edilmelidir.
 4. Projede katların referans noktaları doğru bir şekilde verilip, çıkma döşemelerin doğru bir şekilde girildiği ve bölgelerin üstü diğer bir zonla veya çatıyla kapatıldığı halde validasyonda, “Çıkma döşeme bulunamadı”, “Zonun üstünü kapatan çatı alanı yetersiz/fazla” hataları alınmaya devam ediyorsa, proje bütünüyle farklı koordinatlara taşınıp katların referans noktaları yeniden(aynı yerden veya farklı yerden) verilmelidir. Bu işleme hata giderilene kadar devam edilmelidir.
 5. 21,22,23,24 maddelerindeki oluşan hatalar büyük çoğunlukla, Dxf katmanlarının standart katmanlarla yeniden çizim yapmak için altlık olarak kullanılması yerine, direkt olarak BEP-BUY’un standart katmanlarına taşınması sebebiyle oluşmaktadır. Bu sebeple 15. maddede belirtildiği şekilde çizim yapılmaya dikkat edilmelidir.
 1. “Dizin, dizi sınırlarının dışındaydı” hatası eski versiyonlarda çizimine başlanmış projelerde alınan bir hata olup, Wsbx uygulaması ile hata giderilip, proje güncel BEP-BUY versiyonu ile açılmalıdır.
 2. Validasyon esnasında alınan “point array must contain 0 or > 1 elements” hatasını gidermek için Wsbx uygulaması kullanılmalıdır.
 3. Proje dosyalarını açılması esnasında alınan “Aynı anahtara sahip öğe”, “Giriş dizesi doğru biçimde değil” ve “Tabloda kolon mevcut değil” hatalarının giderilmesi için Wsbx uygulaması kullanılmalıdır.
 4. Wsbx uygulaması ile düzeltilmiş proje dosyası, BEP-BUY kapatılıp yeniden çalıştırıldıktan sonra açılmalıdır.

Wsbx Uygulaması:

Düzeltilecek dosya seçilir ve “Düzelt” butonuna tıklanır.

Düzeltilmiş dosya aynı dizinde “DosyaAdı_fix” şeklinde kaydedilir.

İndirme Linki burada

 1. “XML belgesinde bir hata var / There is an error in XML document” hatası, projede bazı kat veya katlarda “bölge, döşeme, duvar vb.” objeler bulunduğu halde, kat objesinin silinmiş veya başka katmana taşınmış olması sebebiyle alınmaktadır. Projede bu durumda bulunan katlar tespit edilip, ilgili katlardaki kat objeleri yeniden çizilmelidir.
 2. Bazı antivirus uygulamaları yanlış bir şekilde BEP-BUY’da virus tespit edip bazı dosyalarını karantinaya almaktadır. Bu durumda ilgili antivirus uygulaması, BEP-BUY’un kurulum ve kullanımına izin verecek şekilde ayarlanmalıdır.

 Bu Sayfada Bundan Sonraki Yorumlar Onaylanmayacaktır.

  • Yasin on 20 Şubat 2018 at 11:42

  Reply

  Projeyi Onaya Gönderirken Kapı numarası mevcut değilse ne Yapabiliriz. Dasktan yaptığım kontrollerde kapı numarası olmasına rağmen

   • eitasarim on 20 Şubat 2018 at 12:41
   • Author

   Reply

   Dasktan Aldığınız Kapı Numarasını kullanabilirsiniz. Sıkıntı Olmaz. Hatta adres sorgulama bina kimlik numarası nı aldığımız bir yer vardı oradan da destekleyebilirsiniz.
   https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu

   Ayrıca Tapu Kadastronun Parsel Sorgulama Sitesinden de adresi destekleyebilirsiniz.

   https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/

   Saygılarımla
   Not: Bu gibi soruları forum sitemizden sormanız daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum.

   Forum Sitemiz:
   http://www.eitasarim.com/forum/

   • Gökhan on 18 Nisan 2018 at 21:49

   Reply

   Hocam bende aynı sorunu yaşıyorum parsel bulunamadı hatası veriyor parsel sorgudada parsel çıkmıyor nasıl olacak anlamadım.Proje öyle onayda bekliyor.Nasıl çözdünüz acaba…

   1. Reply

    Kadastro müdürlüğü ne ilgili ada parseli bildirip kayıtlara girmesini saglamalisiniz. Bina sahibi gidip halledebilir. İki projede böyle bir sorunla karşılaştım. Bina sahibi tapu kadastro müdürlüğü ne gidip halletti. Açılınca proje tamamlandı…

  • yusuf on 19 Mart 2018 at 23:22

  Reply

  iyi günler
  çıkma ile ilgili sıkıntı yaşıyorum.
  7 m cephesi olan ve 10 m derinliği olan bi parselin zemin katta çıkması var bu çıkmayı nasıl yapabilirim lütfen yardımcı olabilirmisiniz ?

  1. Reply

   Merhaba,
   Öncelikle sorularınızı forum sitemize üye olup oradan sorarsanız memnun oluruz.
   Ama mutlaka üye olunuz.
   Cevaba gelince;
   Normalde çıkma olan döşemeleri bildiğiniz gibi Konsol Döşeme yazıyoruz. Burada yapmanız gereken ise aynı çıkma döşemeyi “Toprak Temaslı Döşeme” olarak tanımlamak olacaktır.
   Sevgilerimle…

  • yunus yesıltepe on 10 Nisan 2018 at 15:44

  Reply

  kolay gelsin arkadaşlar bende hiç bir sorun yok sadece laptopta 3 boyutu tıkladığımda hata verıyor x sorry this scene failed to load diye devam edıyor assimp64.dll falan yazıyor lütfen yardımcı olurmusunuz?

  1. Reply

   Merhaba,
   Öncelikle sorularınızı forum sitemize( http://www.eitasarim.com/forum/ ) üye olup oradan sorarsanız memnun oluruz.

  • Neslihan ER on 19 Nisan 2018 at 23:06

  Reply

  merhabalar
  proje bilgilerini girdiğimiz pencerede ADA-PARSEL ADRES bilgilerini girebileceğimiz bir alan yok
  uygulamayı Beptr den tekrar indirdik ama sorun çözülmedi
  Şimdiden teşekkürler

  1. Reply

   Dilimde tüy bitti valla…. Forum….
   Yorumu kapattım…

  • fathhhh on 3 Mayıs 2018 at 17:58

  Reply

  Kolay gelsin. Hocam benim sorum ekb’yi bitirdim. c sınıfı hiçbir hata sorun yok. gönderdim beptr2 sitesine hesaplanıyor diye bekliyorum ama bi zaman sonra otomatik reddedildi yazıyor. ilk defa karşılaştığım bir sorun bu neden olabilir acaba?

   • Ahmet on 17 Mayıs 2018 at 22:49

   Reply

   Co2 Karbon emisyonuda en az C mi ona bakın.

  • tuna on 6 Haziran 2018 at 18:03

  Reply

  kolay gelsin. Hocam bende aynı sorunu yaşıyorum parsel bulunamadı hatası veriyor parsel sorgudada parsel CIKIYOR. nasıl olacak anlamadım.Kadastro da parsel sildirip tekrar güncellettim. yine de parsel bulnamadı yazıyor. nasıl bir yol izleyebiliriz.

   • eitasarim on 7 Haziran 2018 at 03:31
   • Author

   Reply

   Forumumuzda bu başlıkla ilgili cevapları okuyun. Parsel sorguda binanın üzerine tıkladığınızda açılan pencerede ki bilgileri beptr de kullanın. Forumda bu anlattığım resimli olarak var… Yalnız bunun için foruma üye olmalısınız..

  • HAKAN YILDIRIM on 25 Haziran 2018 at 11:04

  Reply

  Kolay gelsin projeyi tamamladım hata bulunamadı iletisini aldım hesaplamaya gönderdiğimde servise erişilemiyor iletisi geliyor başka bilgisayardan ve telefon internetinden de bağlandım yine aynı sonuç . Acaba şifre ve kullanıcı adı ile ilgili mi bi sıkıntı var. Kullanici ve şifremle bep-tr ye giriyorum hesap bilgileri vs. görüyorum. Yardımlarınızı bekliyorum

   • eitasarim on 25 Haziran 2018 at 11:59
   • Author

   Reply

   Kendi bilgisayarınızda hesaplama yapmışsınızdır.umarım… Karşı server de sıkıntı var gibi gözüküyor… Daha sonra tekrar deneyin….

  • mb on 21 Temmuz 2018 at 15:24

  Reply

  duvarlar zon ile ilişkilendirilemedi hatası veriyor. buna çözüm önerebilir misiniz. defalarca projeyi baştan çizdim ama hep aynı hatayı veriyor. bulduğu duvarları projede göstermiyor.

   • eitasarim on 21 Temmuz 2018 at 17:34
   • Author

   Reply

   Sorularınızı Forum sitemize sorunuz… Sorunuzun cevabı Sanırım burada var…

   http://www.eitasarim.com/forum/index.php?topic=92.0

  • mehmet on 23 Temmuz 2018 at 17:05

  Reply

  Çatı alanı yetersız hatası verıyor ne yapmalıyım delı ettı proje bana aksama kadar ugrasıyom

   • eitasarim on 23 Temmuz 2018 at 17:29
   • Author

   Reply

   Çatı alanı gerçekten yetersiz ise bakmak lazım. Ama Çatı alanını doğru çizdiginize inaniyorsaniz. Yer değiştirip referansları tekrar tanımlayan olmuyorsa…. Foruma üye olun dosyayı atın bir bakalım neymiş…

  • zeynep on 26 Temmuz 2018 at 16:48

  Reply

  merhabalar. duvar başlığı altında şöyle bir hata alıyorum validasyonda. “nesneye ait malzeme kalınlıkları 0’dan büyük olmalıdır”.ama söylediği ld kodunda duvarım yok. yine de hepsini kontrol ediyorum ama doğru vermişim. duvarları silip tekrar tekrar yeniden yaptım ama hata devam ediyor. nesne ld’sinde döşeme var sadece ama o da doğru kalınlıkta.

  en kısa sürede üye olacağım foruma şuan çok acele bu elimdeki iş. cevap vereceklere şimdiden çok teşekkürler.

   • eitasarim on 26 Temmuz 2018 at 19:46
   • Author

   Reply

   iyi bakın köşelerde nokta şeklinde bir duvar olmalı… yoksa başka bir şey değil…

    • ismail on 25 Ekim 2018 at 13:04

    Reply

    merhaba
    belirsiz eşleştirme bulundu hatası
    proje acılmıyor nedeni nedir
    teşekkür ederim..

    1. Reply

     Aynı soruyu forumumuzdan sorarsanız, daha çok yardımcı olacak insan bulabilirsiniz. Ben şahsen böyle bir sorunla karşılaşmadım.

   • Kemal on 3 Eylül 2018 at 16:13

   Reply

   Merhabalar
   Nesneye Ait Kalınlık Sorunu Sadece Duvar İle Alakalı Değil
   Döşeme çatı Ve Duvarlara Verdiğin Malzemelerin Kalınlıklarını Tek Tek Kontrol Et. 0 Değerinde Malzeme Var İse Sorunun Kaynağı Odur

  • fatma on 24 Kasım 2018 at 12:53

  Reply

  çatı alanı girmeme rağmen üç boutta çatı gözükmüyor? yardımcı olabilir misiniz?

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.