eitasarim

Popular

Bep-tr2 BEP-BUY’da sıkça karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

Bep-tr2 BEP-BUY’da sıkça karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

  1. BEP-BUY uygulamasınınbeptr.csb.gov.tradresinden indirilen en son versiyonu kullanılmalıdır. Uygulama penceresinin sol üst köşesinde uygulamanın versiyonunu belirtir ibarenin(“BEP-BUY Versiyon 23” gibi) bulunduğundan emin olunmalıdır.
  2. beptr.csb.gov.tradresinden indirilen dosya, uygulamanın versiyon numarasını belirten bir klasöre (BEP-BUY-23 gibi) açılacaktır. Oluşturulan klasör içerisinden uygulama(BEP-BUY.exe) çift tıklanarak çalıştırılmalıdır. Bunun haricinde, herhangi bir kısayol veya başka bir yöntem ile uygulama çalıştırılmamalıdır. Aksi halde proje dosyasının 0 bayt kaydedilmesi, üzerinde değişiklik yapılan projenin kaydedilmesine rağmen tekrar açıldığında eski halinde açılması, 3 boyutlu modellemenin çalışmaması, “Kök öğesi eksik” ve benzeri hatalar alınmaktadır.
  3. Proje dosyaları(WSB, WSX) klasör içerisinde çift tıklanarak açılmamalıdır. Öncelikle program çalıştırılmalı, ardından proje dosyaları açılmalıdır.
  4. Uygulamanın performanslı kullanımı için ekran kartı sürücüleri güncel Windows 10 sistem kullanılması tavsiye edilmektedir.
  5. .NET Framework güncel versiyonu kurulu olmalıdır. Güncel versiyonu aşağıdaki adresten indirilebilir.

 [...] 

Render

Yeni Binalarınızın, mimari çizimine uygun tasarımını, Mevcut Binalarınızın, dış cephe yalıtım veya boya işlerinden sonraki bitmiş halini görmeniz için Render resimler üretmekteyiz.

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi talepleriniz;  ilişkili olduğumuz EVD yetkili firmalar aracılığı ile karşılanır. “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre

Recent Posts

Tasarım Nedir?

TASARIM NEDİR?

Tasarım (dizayn, İng. İngilizce: design) bir planın, bir nesnenin ya da bir inşa süreci içinde (mimarî çizimler, mühendislik çizimleri, iş süreci vb.) meydana getirilmesine denir. Elizabeth Adams Hurwitz tarafından kısa ve öz olarak “gerekli olanın araştırılması” şeklinde tanımlanmıştır.

Genellikle tatbikî sanatlar ve görsel sanatlar, mühendislik, mimarî, peyzaj ve diğer yaratıcı işler çerçevesinde ele alınır. Hem bir isim, hem de bir fiil (tasarlamak) olarak kullanılır. Tasarlamak, yeni bir nesne veya ürün (makine, mobilya, endüstriyel ürün vb.), mekân ve alan (yapı, peyzaj) için bir plan oluşturma ve geliştirme sürecine işaret eder. Tasarı ise hem son plan veya taslak (bir çizim, modelleme vb.) ya da bir plan veya taslağın sonucu (üretilen bir nesne, ürün, mekân ve alan) için kullanılır.

Tasarim

Tasarım; bir ürün veya hizmetin daha önce yapılmamış bir versiyonunu vücuda getirmek için yapılan bir çalışmalar bütünüdür. Tasarım ve icat genelde karıştırılan iki kavramdır. Bir şeyin icat edilmesi için ilk defa yapılmış olması ve örneğinin olmaması gerekir. Örneğin tekerlek bir icattır. Ancak tekerlek üreten günümüzde pek çok fabrika bulunmaktadır. Bu fabrikalar sürekli bu ürünü geliştirmek için çaba sarf etmektedir. Bu çabaların sonucunda da her geçen gün çok daha iyi performansa sahibini tasarlamakta ve üretmektedirler.

Dolayısı ile malzeme, fonksiyonellik vb. gibi bir çok kriter açısından pek çok ürün üzerinde tasarımlar yapılmaktadır. Önemli olan bir kuruluşun kendi personeli, alt yapısı, bilgi birikimi ile daha önce yapmadığı bir ürünü yapabilmek için planlamalar yapması ve nihayetinde bunu gerçekleştirmesidir.

Fakat günümüzde tasarımın birçok alanı vardır. Görsel sanatlar içinde en bilinenlerinden grafik tasarım olmak üzere mimarlık, iç mimarlık, mühendislik, peyzaj tasarımı, endüstriyel tasarım ve moda tasarımını örnek gösterebilir.

TASARIMIN OLUŞUMU VE TASARIMIN DALLARI

Bir tasarım kendi içinde bir yapıya ve bu yapı arkasında bir planlamaya sahip olmalıdır. Bütün sanatların temelinde bir tasarım olgusu bulunmaktadır. Tasarlama eylemi, oluşturulacak yapının organizasyonu ile ilgili her türlü faaliyeti içine almaktadır.

Uygulamalı tasarım dallarını üç ana başlıkta toplamak mümkündür: Endüstri tasarımı, Çevre tasarımı ve Grafik tasarımı.

Endüstri tasarımı üç boyutlu nesnelerin tasarlanması ve geliştirilmesiyle ilgilidir. Makineler, araç-gereçler, mutfak malzemeleri ve diğer birçok ürün endüstri tasarımına girer.

Çevre tasarımcısı ise bina, peyzaj ve iç mekân tasarımını kapsayan oldukça geniş bir çalışma alanıdır. Bu alanda da tasarımcını görevi dayanıklı, işlevsel ve estetik olanı bulmaktır.

Grafik tasarımcı ise genel olarak, okunan ve izlenen görüntülerin tasarımında sorumludur. Afişler, kitaplar, bilgi ve uyarı işaretleri, broşürler vb. grafik tasarımı etkinlik alanı içine girer. Grafik tasarımın amacı da gerek iletişim, gerekse estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmaktır. Bir tasarım problemi daima iletişim ile ilgilidir.

Tasarımcı; uygulama yöntemlerinin yanı sıra görsel algılamanın doğasını, görsel yanılsamanın rolünü ve sözel ile görsel iletişim arasındaki ilişkileri de bilmek ve göz önüne almak zorundadır.

Tasarım Süreci;

1) Problemin Tanımı
2) Bilgi Toplama
3) Yaratıcılık ve Buluş Süreci
4) Çözüm Bulma
5) Uygulama

1)Problemin tanımlanması: Bir tasarım problemini çözümündeki ilk aşama, problemi tanımlamaktır. Verilen konunu ne olduğunu tam olarak anlama ve o konuyu benimseyebilmektir. Bir problemi tanımlarken, sınırları zorlamak ve alışılmış düşünce sistemlerine takılıp kalmamak gerekir.

2)Bilgi toplama: Yapılacak tasarımda bir hareket noktası bulabilmenin tek yolu, problem hakkında mümkün oldukça çok bilgi toplaya bilmektir.

3)Yaratıcılık ve Buluş: Tasarımcı ya da tasarım öğrencisi, konu ile ilgili araştırmalar yapıp gerekli bilgi ve verileri toplamışsa ve bunları değerlendirebiliyorsa yaratıcılığa ulaşılabilir. Yaratıcılık tasarımın en önemli bölümü sayılabilir.
Yaratıcılıkta iki aşama olduğu söylene bilir. Tasarımcı kâğıda ilk eskizlerini karaladığında “dışavurumcu yaratıcılık” aşamasındadır. Eskiz biraz daha ayrıntılı bir hale getirildiğinde ise “üretken yaratıcılık” aşamasına geçilmiş olur.

4)Çözüm bulma: Yaratıcılık ve buluş süreci, problemin ortaya konması ve olasılıkların araştırılmasına yönelik çalışmaları içerir. Çözüm bulma ise bu olasılıklar hakkında bir karara varılarak, araştırmanın sona erdirilmesidir. Çözüm olarak seçilen olasılıklar, daha sonra ayrıntılı taslaklar halinde hazırlanır.

5)Uygulama: Tüm aşamalardan geçmiş olan tasarımın hazır hale getirilmesi işlemidir.

TASARIM İLKELERİ

Bir tasarımın hammaddeleri şunlardır:

1)Çizgi: Düz yada kıvrımlı, sürekli yada kesik, grenli yada keskin özelliklere sahip olabilir. Çizgiler karakterine yada konumuna bağlı olarak bazı mesajlar iletebilir. Düşey çizgi: saygınlık. Yatay çizgi: durgunluk. Kıvrımlı çizgi: zafer. Diyalog çizgi: canlılık.

2)Ton: Vurgulanmak istenilen yüzeyin ışık yardımıyla dokusunu göstererek izleyicide üç boyutluluk izlenimi uyandırır.

3)Renk: İzleyicide birçok duygular uyandırabilir. Sıcak renkler uyarıcı, soğuk renkler ise dinlendirici etkiye sahiptir.

4)Doku: Bir yüzey üzerinde tekrarlara dayalı biçimsel bir düzen bulunuyorsa orada bir dokunun varlığından söz edilebilir.

5)Biçim: Birçok çizginin bir arada bulunuşu, tek bir çizgi içerisindeki dönüş ve kıvrımlar ile değişik tonların oluşturduğu yüzeyler, bir tasarımda biçimi oluşturan unsurlardır.

6)Ölçü: Tasarım daima değişik ve belirli ölçülere sahip görsel unsurların bir araya gelmesiyle oluşur.

7)Yön: Bir tasarım üzerindeki çizgiler ve noktalar değişik noktalara yönelerek bir hareket oluştururlar. Tasarımcı, vereceği etki doğrultusunda bu hareketi yönlendirmekle yükümlüdür.

Bir tasarımın beş temel ilkesi bulunmaktadır.

1)Denge
2)Orantı ve görsel hiyerarşi
3)Görsel devamlılık
4)Bütünlük
5)Vurgulama

Tasarım çalışmalarında bu beş temel ilke göz önünde tutulmalıdır. Tasarım hazırlanırken denge, orantı ve görsel devamlılık bir bütünlük içerisinde iyi bir vurgulamayla verilmelidir.

TASARIMIN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

Taslaklar: Görselleştirmenin ilk basamağı olan taslaklar, yaratıcı düşünceleri yalınlaştırarak aktaran görsel notlar yada kararlamalardır. Her taslak birer zihinsel alıştırmadır. Taslak aşaması, tasarım sürecinin beklide en uzun tutulması gereken kısmıdır.

Taslak aşamasında yaratıcılığın bütün sınırları zorlanmalı, bu çalışmalar belirli bir olgunluğa erişmeden herhangi bir seçme yoluna gidilmemelidir. Taslaklar, tasarımın görünümü hakkında üretim öncesinde bilgi veren unsurlardır. Her tasarım için en az bir taslak önceden hazırlanmalıdır.

Taslak çalışmasının gelişim evresi: Taslaklar ilk önce karalamalardan yola çıkılarak hazırlanır yani taslak hazırlamanın ilk aşaması karalamalardır.

Tasarımcı karalamaları arasında seçtiği birkaç örneği biraz daha görsel hale getirir buna ön taslak denir. Çalışmanın son aşaması ayrıntılı taslaklardır. Bu taslaklarda iyice ayrıntıya girilir ve tasarım görselleştirilmiş olur.

TASARIMIN OLUŞTURULMASI

Mümkün olduğu kadar basit ve net bir tasarım yapabilmek için, tasarımın çözümünde üç boyuta geçerken çizgi, yön, doku, oran- orantı ve renkten oluşan görsel öğeler kullanılır. Kullanılan görsel öğeler yeni bir bütünü meydana getiren esas parçalardır.

Tasarım doğrultusunun, ulaşacağı kitlenin farkında olmalıdır. Neyi hangi fiyata satabileceğini, neyi niçin satamayacağını yi bilmelidir. Biçim ve dekorda farklı kitleleri hedeflemelidir. Firmanın rekabet ettiği diğer firmaların ne yaptıklarını, ne ürettiklerini bilmelidir. İnsan ilişkileri de işin en önemli kısmıdır.

Kısaca özetlenen tasarım ilke ve yöntemleri, seramik tasarımı konusunda irdelendiğinde, ele alınan görsel yöntem ve ilkelerin bilinmesi, biçim kaygısı kadar malzeme yani sır ve boya maddeleri ve yapıları, uygun şekillendirme ve kurutma yöntemleri, fırın ve ısı faktörü kullanılabilir dekor yöntemlerinin de bilinmesi gerekir. Çünkü ürün tasarımında kullanılacak çamur ve sır hammaddelerinin aralarındaki ilişkiler ve kontrol yöntemleri, toplu küçülme, su emme ve mukavemet oranları önemli rol oynar. Bu ilişkiler birbirini etkiler.

forumm

Açı ve Kenar Hesaplama – Trigonometri – cnc

Açı ve Kenar Hesaplama; İş parçalarında; Açılı kenarların ölçüsü verilirken genelde, bir açı ve bir kenar verilir. Tasarımcı veya Teknik Ressamlar bir açı ve kenar vermenin yeterli olduğunu düşünürler. Bence de yeterli ama, ama benim sanayide gördüğüm, cnc kullanan operatörler, bir kenar verildiğinde yeterli olmadığını söyleyip diğer kenarı da istiyorlar. Bizde bunu kolayca hesaplayacağınız bir Açı, Kenar birde biz ekledik Hipotenüs Hesaplama programı koyalım dedik. Aşağıda verilen resme benzer yerlerdeki üçgenlerin hesaplarını yapmak artık sizler için çok kolay olacaktır.

 Açı ve Yarıçap ile Koordinat Hesaplama – cnc

E-devlet


 

Metrik Standart Vida Tablosu

Metrik Standart Vida Tablosu,

Metrik Standart Vidalar Tablosu; Mühendisler ve teknik elemanların ellerinin altında olması gereken bilgilerdendir. Sitemiz Tasarım üzerine olduğu için, tasarımlarımızda kullanacağımız, ayrıca büyük veya küçük çaplı atölyelerin çalışanlarının iş yaparken hemen ellerinin altında olması gereken bir tablo. En çok lazım olanda Kılavuz çekmeden önce, delinecek deliğin çapıdır. Metrik Standart Vidalar için Matkap Çapları ‘nı burada bulabilirsiniz.

Aşağıda yer alan tabloda metrik vida ölçüleri verilmiştir. Tasarımcılar için temel bilgi niteliği taşımaktadır. Zira herhangi bir parçayı tasarlarken kullanılacak vidaya göre delikler açılmalıdır. 

Metrik Standart Vidalar Hatve (Adım) Diş ölçüleri 

Metrik Standart Vidalar Hatve (Adım) Diş ölçüleri

 

Metrik Standart ince diş Vidalar Hatve (Adım) Diş ölçüleri 

Metrik Standart ince diş Vidalar Hatve (Adım) Diş ölçüleri

Bir örnek vermek gerekirse, M16 Kılavuz çekmek istenilen bir parçada matkap çapı 14 mm verilmiştir. Yani Klavuz çekmeden önce, 14 matkapla delik delmeliyiz.

Metrik Standart Vidalar Hatve (Adım) Diş ölçüleri 

M1 Vidanın hatvesi nedir: 0.25
M2 Vidanın hatvesi nedir: 0.40
M2.5 Vidanın hatvesi nedir: 0.45
M3 Vidanın hatvesi nedir: 0.50
M3.5 Vidanın hatvesi nedir: 0.60
M4 Vidanın hatvesi nedir: 0.70
M4.5 Vidanın hatvesi nedir: 0.75
M5 Vidanın hatvesi nedir: 0.80
M6 Vidanın hatvesi nedir: 1.00
M8 Vidanın hatvesi nedir: 1.25
M10 Vidanın hatvesi nedir: 1.5
M12 Vidanın hatvesi nedir: 1.75
M14 Vidanın hatvesi nedir: 2.00
M16 Vidanın hatvesi nedir: 2.00
M18 Vidanın hatvesi nedir: 2.5
M20 Vidanın hatvesi nedir: 2.5
M22 Vidanın hatvesi nedir: 2.5
M24 Vidanın hatvesi nedir: 3.00
M27 Vidanın hatvesi nedir: 3.00
M30 Vidanın hatvesi nedir: 3.5
M33 Vidanın hatvesi nedir: 3.5
M36 Vidanın hatvesi nedir: 4.0
M39 Vidanın hatvesi nedir: 4.0
M42 Vidanın hatvesi nedir: 4.5
M45 Vidanın hatvesi nedir: 4.5
M48 Vidanın hatvesi nedir: 5.0
M52 Vidanın hatvesi nedir: 5.0
M56 Vidanın hatvesi nedir: 5.5
M60 Vidanın hatvesi nedir: 5.5
M64 Vidanın hatvesi nedir: 6.0

Aşağıda Metrik Standart Vida tablosu yanında Metrik İnce diş Vidaların Bulunduğu Sayfanın ve ANSI Unified vidalarında tabloları verilmiştir.

Metrik Standart vidalar ve Kılavuz Matkap Çapları için tıklayınız

Metrik Standart ve İnce diş Vidalar: İmalat ölçüleri Tablosu İçin Tıklayınız

ANSI UN American Unified National Vidalar; için İmalat ölçüleri Tablosu İçin Tıklayınız


turkiye.gov.tr

 

 

Sertlik Dönüşüm Tablosu

Malzemelerde Sertlik Ölçümü Nedir, Yöntemleri Nelerdir?

Sertlik genel anlamda malzemenin deformasyona karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanır. Sertlik direkt bir büyüklük olmayıp daha yüksek dayanımda bir malzemenin kendisinden daha düşük dayanımda diğer bir malzeme üzerinde yapmış olduğu deformasyon üzerinden hesaplanmaktadır. Deformasyon ne kadar küçük ise malzemenin sertliği o derece yüksektir şeklinde değerlendirme yapılabilir.

Metal malzemelerde yaygın olarak kullanılan sertlik metotları Rockwell, Brinell ve Vickers olup bu yöntemler izin büyüklüğü veya derinliği üzerinden hesaplanmasına, kullanılan uç yapısına ve uygulanan ağırlıklara göre çeşitlenmektedir.

Plastik malzemelerde ise çoğunlukla malzeme üzerinde kalıcı bir deformasyon olmadığı sebebiyle yük uygulanmaya devam ederken, ucun malzemeye batma miktarı üzerinden hesaplanan Shore ve IRHD yöntemleri ile sertlik ölçümleri yapılmakta olup; çok sert plastiklerde bazen Rockwell yöntemi kullanılabilmektedir.

Rockwell Yöntemi : 

Malzeme üzerine elmas konik veya çeşitli çaplarda çelik bilye uçların 15 ile 150kg arası çeşitli yükler kullanılarak uygulanması sonucu malzeme üzerinde oluşan iz derinliği üzerinden hesaplanmaktadır.  Oluşan izin derinliğindeki 1 µm ‘luk değişim, yaklaşık olarak 2 Rockwell değerine karşılık gelmektedir. Bu nedenle derinlik ölçme sisteminin çok hassas olması gerekmektedir.

Brinell Yöntemi :

 Malzeme üzerine çeşitli çaplarda bilya uçların 1 ile 3000kg arasında çeşitli yükler kullanılarak uygulanması sonucu malzeme üzerinde oluşan izin çapı üzerinden hesaplanmaktadır. Görüntünün netliği ve köşegen ölçme sisteminin hassasiyeti, ölçüm hassasiyeti ile direkt ilgilidir.

Vickers Yöntemi : 

Malzeme üzerine 136° piramit elmas ucun 0.01 ile 100kg arası çeşitli yükler kullanılarak uygulanması sonucu malzeme üzerinde oluşan izin köşegenleri arası mesafe üzerinden hesaplanmaktadır. Görüntünün netliği ve köşegen ölçme sisteminin hassasiyeti, ölçüm hassasiyeti ile direk ilgilidir.

Shore Yöntemi : 

Çeşitli sertlikteki plastik, kauçuk, elastomer, kumaş, sünger gibi malzemelerin sertliğini ölçmek için kullanılmaktadır. Batıcı uç ve kullanılan ağırlığa göre sınıflandırılmaktadır.

IRHD Yöntemi :

0.5mm kalınlıktan itibaren ince plastik, kauçuk türü malzemeler üzerinde çeşitli çaplarda uçlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

SERTLİK BİRİMLERİ DÖNÜŞÜM TABLOSU

E2a – SERTLİK BİRİMLERİ ÇEVRİM TABLOSU (1. bölüm – sert çelikler)

 

ROCKWELL BRINELL VICKERS KNOOP SCLERO-SCOPE
HRA HRB HRC HRD HRE HRF SUPERFICIAL 3000 kgf HV 500 gf
15N 30N 45N 10 mm
85,6 68 76,9 93,2 84,4 75,4 940 920 97,3
85 67 76,1 92,9 83,6 74,2 900 895 95
84,5 66 75,4 92.5 82,8 73,3 865 870 92,7
83,9 65 74,5 92,2 81,9 72 739 832 846 90,6
83,4 64 73,8 91,8 81,1 71 722 800 822 88,5
82,8 63 73 91,4 80,1 69,9 705 772 799 86,5
82,3 62 72,2 91,1 79,3 68,8 688 746 776 84,5
81,8 61 71,5 90,7 78,4 67,7 670 720 754 82,6
81,2 60 70,7 90,2 77,5 66,6 654 697 732 80,8
80,7 59 69,9 89,8 76,6 65,5 634 674 710 79
80,1 58 69,2 89,3 75,7 64,3 615 653 690 77,3
79,6 57 68,5 88,9 74,8 63,2 595 633 670 75,6
79 56 67,7 88,3 73,9 62 577 613 650 74
78,5 55 66,9 87,9 73 60,9 560 595 630 72,4
78 54 66,1 87,4 72 59,8 543 577 612 70,9
77,4 53 65,4 86,9 71,2 58,6 525 560 594 69,4
76,8 52 64,6 86,4 70,2 57,4 512 544 576 67,9
76,3 51 63,8 85,9 69,4 56,1 496 528 558 66,5
75,9 50 63,1 85,5 68,5 55 481 513 542 65,1
75,2 49 62,1 85 67,6 53,8 469 498 526 63,7
74,7 48 61,4 84,5 66,7 52,5 455 484 510 62,4
74,1 47 60,8 83,9 65,8 51,4 442 471 495 61,1
73,6 46 60 83,5 64,8 50,3 432 458 480 59,8
73,1 45 59,2 83 64 49 421 446 466 58,5
72,5 44 58,5 82,5 63,1 47,8 409 434 452 57,3
72 43 57,7 82 61,3 46,7 400 423 438 56,1
71,5 42 56,9 81,5 60,4 45,5 390 412 426 54,9
70,9 41 56,2 80,9 59,5 44,3 381 402 414 53,7
70,4 40 55,4 80,4 58,6 43,1 371 392 402 52,6
69,9 39 54,6 79,9 58.5 41,9 362 382 391 51,5
69,4 38 53,8 79,4 57,7 40,8 353 372 380 50,4
68,9 37 53,1 78,8 56,8 39,6 344 363 370 49,3
68,4 36 52,3 78,3 55,9 38,4 336 354 360 48,2
67,9 35 51,5 77,7 55 37,2 327 345 351 47,1
67,4 34 50,8 77,2 54,2 36,1 319 336 342 46,1
66,8 33 50 76.6 53,3 34,9 311 327 334 45,1
66,3 32 49,2 76,1 52,1 33,7 301 318 326 44,1
65,8 31 48,4 75.6 51,3 32,5 294 310 318 43,1
65,3 30 47,7 75 50,4 31,3 286 302 311 42,2
64,8 29 47 74,5 49,5 30,1 279 294 304 41,3
64,3 28 46,1 73,9 48,5 28,9 271 286 297 40,4
63,8 27 45,2 73,3 47,7 27,8 264 279 290 39,5
63,3 26 44,6 72,8 46,8 26,7 258 272 284 38,7
62,8 25 43,8 72,2 45,9 25,5 253 266 278 37,8
62,4 24 43,1 71,6 45 24,3 247 260 272 37
62 23 42,1 71 44 23,1 243 254 266 36,3
61,5 100 22 41,6 70.5 43,2 22 237 248 261 35,5
61 99 21 40,9 69,9 42,3 20,7 231 243 256 34,8
60,5 98 20 40,1 69.4 41,5 19,6 226 238 251 34,2

 

  • ASTM E 140 – (88) standardı baz alınmıştır.
  • Brinell birimi kolonunda kırmızı ile gösterilen değerler carbid bilye (diğerleri standart bilye) ile ölçüme uygundur.

E2b – SERTLİK BİRİMLERİ ÇEVRİM TABLOSU (2. bölüm – yumuşak çelikler)

 

ROCKWELL BRINELL VICKERS KNOOP
HRB HRC HRD HRE HRF SUPERFICIAL 3000 kgf HV 500 gf
15T 30T 45T 10 mm
100 22 93,1 83,1 72,9 240 240 251
99 21 92,8 82,5 71,9 234 234 246
98 20 92,5 81,8 70,9 228 228 241
97 18,5 92,1 81,1 69,9 222 222 236
96 16,5 91,8 80,4 69,8 216 216 231
95 15 91,5 79,8 67,9 210 210 226
94 14 91,2 79,1 66,9 205 205 221
93 12,5 90,8 78,4 65,9 200 200 216
92 11 90,5 77,8 64,8 195 195 211
91 9,5 90,2 77,1 63,8 190 190 206
90 8 89,9 76,4 62,8 185 185 201
89 7 89,5 75,8 61,8 180 180 196
88 6 89,2 75,1 60,8 176 176 192
87 4,5 88,9 74,4 59,8 172 172 188
86 3 88,6 73,8 58,8 169 169 184
85 2 88,2 73,1 57,8 165 165 180
84 1 87,9 72,4 56,8 162 162 176
83 0 87,6 71,8 55,8 159 159 173
82 87,3 71,1 54,8 156 156 170
81 86,9 70,4 53,8 153 153 167
80 86,6 69,7 52,8 150 150 164
79 86,3 69,1 51,8 147 147 161
78 86 68,4 50,8 144 144 158
77 85,6 67,7 49,8 141 141 155
76 85,3 67,1 48,8 139 139 152
75 99,6 85 66,4 47,8 137 137 150
74 99,1 84,7 65,7 46,8 135 135 147
73 98,5 84,3 65,1 45,8 132 132 145
72 98 84 64,4 44,8 130 130 143
71 97,4 83,7 63,7 43,8 127 127 141
70 96,8 83,4 63,1 42,8 125 125 139
69 96,2 83 62,4 41,8 123 123 137
68 95,6 82,7 61,7 40,8 121 121 135
67 95,1 82,4 61 39,8 119 119 133
66 94,5 82,1 60,4 38,7 117 117 131
65 93,9 81,8 59,7 37,7 116 116 129
64 93,4 81,4 59 36,7 114 114 127
63 92,8 81,1 58,4 35,7 112 112 125
62 92,2 80,8 57,7 34,7 110 110 124
61 91,7 80,5 57 33,7 108 108 122
60 91,1 80,1 56,4 32,7 107 107 120
59 90,5 79,8 55,7 31,7 106 106 118
58 90 79,5 55 30,7 104 104 117
57 89,4 79,2 54,4 29,7 103 103 115
56 88,8 78,8 53,7 28,7 101 101 114
55 88,2 78,5 53 27,7 100 100 112
54 87,7 78,2 52,4 26,7 111
53 87,1 77,9 51,7 25,7 110
52 86,5 77,5 51 24,7 109
51 86 77,2 50,3 23,7 108
50 85,4 76,9 49,7 22,7 107
49 84,8 76,6 49 21,7 106
48 84,3 76,2 48,3 20,7 105
47 83,7 75,9 47,7 19,7 104
46 83,1 75,6 47 18,7 103
45 82,6 75,3 46,3 17,7 102
44 82 74,9 45,7 16,7 101
43 81,4 74,6 45 15,7 100
42 80,8 74,3 44,3 14,7 99
41 80,3 74 43,7 13,6 98
40 79,7 73,6 43 12,6 97
39 79,1 73,3 42,3 11,6 96
38 78,6 73 41,6 10,6 95
37 78 72,7 41 9,6 94
36 77,4 72,3 40,3 8,6 93
35 76,9 72 39,6 7,6 92
34 76,3 71,7 39 6,6 91
33 75,7 71,4 38,3 5,6 90
32 75,2 71 37,6 4,6 89
31 74,6 70,7 37 3,6 88
30 74 70,4 36,3 2,6 87

 

  • ASTM E 140 – (88) standardı baz alınmıştır.

Çelik Malzeme Karşılaştırma ve dönüşüm tablosu  için tıklayın

 

Koordinat hesaplama

Açı ve Yarıçap ile Koordinat Hesaplama – cnc

Açı ve Yarıçap ile Koordinat Hesaplama;

Yarıçap ve açı biliniyorsa x ve y koordinatlarını bulma.

Açı ve Yarıçap ile Koordinat Hesaplama; İş parçalarında deliklerin konumu verilirken genelde, yarıçap ve açı kullanılır. Tasarımcı veya Teknik Ressamlar yarıçap ve açıyı verirler. Bu yeterli diye düşünürler. Bence de yeterli ama, ama benim sanayide gördüğüm, cnc kullanan operatörler, deliğin koordinat değerlerinin  x ekseni ve y eksenine göre verilmesini istiyorlar. Bizde bunu kolayca hesaplayacağınız bir Koordinat Hesaplama programı koyalım dedik. Aşağıda verilen resme benzer yerlerdeki deliklerin hesaplarını yapmak artık sizler için çok kolay olacaktır.

Koordinat Hesaplama Programı

"<yoastmark

Eğer Cep Telefonunuzda, veya tablette hesaplama alanı gözükmüyorsa tarayıcı ayarlarından Masaüstü siteyi göster seçeneğini seçin.

Diğer bir örnek hesaplama

Program aşağıdaki üçgene benzer şekilde verilen açı ve yarıçap (hipotenüs) ile x ve y’nin  koordinat değerlerini de hesaplar.
X ve Y doğruları arasında kalan açı 90° ‘dir

Açı ve yarıçap ile koordinat hesaplama

Açı ve yarıçap ile koordinat hesaplama

 

Ayrıca bir şey daha eklemek isterim, Çoğu  Cnc tezgahı; Genelde bu delikleri Açı ve Çapı verdiğinizde Koordinatları bulup hesabını yapıyor.


Kılavuz Çekmek İçin Matkap Çapı Hesaplama Programı

Açı ve Kenar Hesaplama – Trigonometri – cnc

TÜRKİYE

Metrik imbus Cıvata -Alyan Anahtarlı

DIN 912 -DIN EN ISO 4762 İmbus Cıvata Ölçüleri-Alyan Anahtarı Ölçüleri

DIN 912 -DIN EN ISO 4762 İmbus Cıvata Ölçülerini, Alyan Anahtar Ölçülerini bu sayfada bulabilirsiniz. İmbus Cıvatalar  Metal Endüstrisinde Kullanılan En Popüler Cıvatalardandır.

DIN912 / ISO4762
Alyan Başlı İmbus Civatalar
DIN 912 – Hexagon socket Head Cap Screws
Eş Değer Normlar : ISO 4762; CSN 21143; PN 82302; UNI 5931;

 

DIN 912 -DIN EN ISO 4762 İmbus Cıvata Ölçüleri-Alyan Anahtarı Ölçüleri

İmbus cıvata DIN 912

d: Metrik Dış Çap ölçüsü
p: Hatve, Adım, İki Diş arasındaki Mesafe
s: Alyan (L) Anahtar Ölçüsü.

 

d M 1,6 M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12
P (pitch) 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75
k   (max) 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12
dk (max) 3 3,8 4,5 5,5 7 8,5 10 13 16 18
s 1,5 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
b 15 16 17 18 20 22 24 28 32 36
l 2,5-16 3-16 4-25 5-30 6-40 8-50 10-60 12-80 16-100 20-120
d M 14 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42 M 48 M 56 M 64
P (pitch) 2 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
k (max) 14 16 20 24 30 36 42 48 56 64
dk (max) 21 24 30 36 45 54 63 72 84 96
s 12 14 17 19 22 27 32 36 41 46
b 40 44 52 60 72 84 96 108 124 140
l 25-140 25-160 30-200 40-200 45-200 55-200 60-300 70-300 80-300 90-300

 

 

 

Cıvataların Emniyet Yük Değerleri

Cıvatalar Belirli Bir kuvvetten, yükten sonra dayanamaz koparlar. Tabi ki bunu kimse istemez.
Aşağıda Metrik Standart Cıvatalarının Emniyet Yük Değerleri verilmiştir. Yük birimleri Newton Cinsindendir. 9,8 Newton yaklaşık  1  kg yük Demektir. Tablodaki değerden 4 sıfır atarsanız ton cinsinden bir değer bulursunuz. Bu da size size cıvatanın dayanıp dayanmayacağına dair bir fikir verir.

Metrik Cıvata Emniyet Yük Değerleri

 

Mesala M20 – 12.9 Kalite Cıvata Emniyet Yük değeri: Tabloya göre, 288.000 N, bu da yaklaşık ~28,8 ton


T-Kanal, T-Somun Standartı

 

T-Kanal ISO 299 Standart Ölçüleri ve T-Somun Ölçüleri

t-somun, t-nut

t-somun, t-nut

t-kanal, t-slot

t-kanal, t-slot

 

T-Kanal ISO 299 Standart Ölçüleri ve T-Somun Ölçüleri

T kanal ve T-Somun ile beraber kullanılan pratik bir bağlama elemanıdır. Saplama ve ekstra bir somun ve ayrıca pabuç kullanılarak çoğu bağlama işlerini kolaylıkla halledebiliriz. Aşağıda elimizden geldiğince size yardımcı olacak 2 adet tablo ekledik.

SS_ISO_299_EN-t slot, t-nut.pdf

ISO 299 T KANAL STANDARTI

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

DIN 508 T SOMUN STANDART

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab


Kama Yuvası Açma Ölçüleri DIN 6885

E-devlet

Anahtar Ağzı İçin Çap Hesaplama Programı

Anahtar Ağzı için Çap Hesaplama programı

ne işe yarıyor; Genelde Teknik Resimlerde, Anahtar ağızları için çap yazılmaz. Bu hesabın Operatör tarafından yapılması beklenir. Ama bunu herkes hesaplayacak diye bir şey yok. Biz sizlere kolaylık olsun diye, Anahtar Ağzı için işlenecek çapı hesaplayacak programı yaptık ve kullanımınıza sunuyoruz. Altıgen anahtar ağızı için.

hexagon screw wrench key Calculator - Anahtar Ağzı için Çap Hesaplama programı

hexagon screw wrench key Calculator - Anahtar Ağzı için Çap Hesaplama programı

 

Eğer Cep Telefonunuzda, veya tablette hesaplama alanı gözükmüyorsa tarayıcı ayarlarından Masaüstü siteyi göster seçeneğini seçin.

Yukarıdaki hesaplama programında siz yapmak istediğiniz Altıgen Anahtar Ağızı için kullanılacak Anahtar ölçüsünü yazdığınız zaman, program sonuç olarak size kaç çapında bir silindir işlemeniz gerektiğini söyleyecek. Anahtar Ağzı İçin Çap Hesaplama Programı; Mesela sw19 bir anahtar ağızı açmak istiyorsunuz, sizin parçanızın anahtar ağızı açılacak çapı; Hesaplanan Çap Ø21.93mm. Olmalıdır. şeklinde bir sonuç çıkarır.
Bunu bir kaç örnek daha vererek çoğaltabiliriz.  Mesela sw22 bir anahtar ağızı açmak sizin parçanızın anahtar ağızı açılacak çapı; Hesaplanan Çap Ø25.40mm. Olmalıdır. şeklinde bir sonuç çıkarır.

 

Yukarıdaki hesaplama programında siz yapmak istediğiniz Altıgen Anahtar Ağızı için kullanılacak Anahtar ölçüsünü yazdığınız zaman, program sonuç olarak size kaç çapında bir silindir işlemeniz gerektiğini söyleyecek. Mesela sw19 bir anahtar ağızı açmak istiyorsunuz, sizin parçanızın anahtar ağızı açılacak çapı; Hesaplanan Çap Ø21.93mm. Olmalıdır. şeklinde bir sonuç çıkarır.
Bunu bir kaç örnek daha vererek çoğaltabiliriz.  Mesela sw22 bir anahtar ağızı açmak sizin parçanızın anahtar ağızı açılacak çapı; Hesaplanan Çap Ø25.40mm. Olmalıdır. şeklinde bir sonuç çıkarır.


Açı ve Yarıçap ile Koordinat hesaplama programı için tıklayın

Türkiye


 

ANSI Unified Screw Threads – Amerikan UN Vidalar İmalat Ölçüleri Tablosu

ANSI Unified Screw Threads – American UN Standart Vidalar Tablosu, mühendisler ve teknik elemanların ellerinin altında olması gereken bilgilerdendir. Sitemiz Tasarım üzerine olduğu için, tasarımlarımızda kullanacağımız, ayrıca büyük veya küçük çaplı atölyelerin çalışanlarının iş yaparken hemen ellerinin altında olması gereken bir tablo.
Güvenilir bir kaynaktan elde edilen bizimde sürekli olarak başvurduğumuz kaynakların başında yer almaktadır. Aşağıda yer alan tabloda ANSI vida ölçüleri verilmiştir. Tasarımcılar için temel bilgi niteliği taşımaktadır. Zira herhangi bir parçayı tasarlarken kullanılacak vidaya göre delikler açılmalıdır.

Amerikan Vidalarda “A” Dış Vidayı, “B” ise iç vidayı temsil eder.

Tolerans sınıfları ise; “1” kaba, “2” orta, “3” ince demektir.

 

I Q ANSI Unified Screw Threads Sort Order -1 External – DIŞ VİDA-Ölçüler mm olarak verilmiştir Internal – İÇ VİDA_Ölçüler mm olarak verilmiştir
Major Dia Pitch Dia Minor Dia Minor Dia Pitch Dia Major Dia Tap Drill Thread Depth Thread Runouts
Size

Inch

Size Suffix Thread Designation Custom Thread Designation TPI

diş

Class Max Min Max Min Max Min Class Min Max Min Max Min Max Matkap Çapı
Basic
0,0118 30-318 UNM 30-318 UNM 318 2A 0,2997 0,2845 0,2489 0,2337 0,2032 2B 0,2159 0,2540 0,2489 0,2616 0,3048 0,0000 0,2108 0,5994 0,3994
0,0138 35-282 UNM 35-282 UNM 282 2A 0,3505 0,3327 0,2921 0,2769 0,2413 2B 0,2565 0,2972 0,2921 0,3073 0,3556 0,0000 0,2438 0,7010 0,4504
0,0157 40-254 UNM 40-254 UNM 254 2A 0,3988 0,3810 0,3353 0,3200 0,2794 2B 0,2972 0,3404 0,3353 0,3505 0,4064 0,0000 0,2794 0,7976 0,5000
0,0177 45-254 UNM 45-254 UNM 254 2A 0,4496 0,4318 0,3861 0,3683 0,3302 2B 0,3454 0,3912 0,3861 0,4013 0,4572 0,0000 0,3150 0,8992 0,5000
0,0197 50-203 UNM 50-203 UNM 203 2A 0,5004 0,4801 0,4191 0,4013 0,3505 2B 0,3708 0,4216 0,4191 0,4369 0,5080 0,0000 0,3505 1,0008 0,6256
0,021 0000-160 NS 0000-160 NS 160 2A 0,5334 0,4953 0,4293 0,4013 0,3251 2B 0,4293 0,4597 0,4293 0,4597 0,5334 0,0000 0,0000 1,0668 0,7938
0,0217 55-203 UNM 55-203 UNM 203 2A 0,5512 0,5283 0,4699 0,4521 0,3988 2B 0,4191 0,4724 0,4699 0,4877 0,5588 0,0000 0,3810 1,1024 0,6256
0,0236 60-169 UNM 60-169 UNM 169 2A 0,5994 0,5766 0,5029 0,4826 0,4191 2B 0,4445 0,5029 0,5029 0,5232 0,6121 0,0000 0,4191 1,1989 0,7515
0,0276 70-145 UNM 70-145 UNM 145 2A 0,7010 0,6731 0,5867 0,5639 0,4902 2B 0,5182 0,5867 0,5867 0,6071 0,7137 0,0000 0,5004 1,4021 0,8759
0,0315 80-127 UNM 80-127 UNM 127 2A 0,8001 0,7696 0,6706 0,6452 0,5588 2B 0,5918 0,6680 0,6706 0,6934 0,8128 0,0000 0,5588 1,6002 1,0000
0,034 000-120 NS 000-120 NS 120 2A 0,8636 0,8255 0,7264 0,6909 0,5893 2B 0,7264 0,7620 0,7264 0,7620 0,8636 0,0000 0,0000 1,7272 1,0583
0,0354 90-113 UNM 90-113 UNM 113 2A 0,8661 0,7544 0,7290 0,6299 0,5867 2B 0,6655 0,7493 0,7544 0,7798 0,9169 0,0000 0,6299 1,7983 1,1239
0,0394 100-102 UNM 100-102 UNM 102 2A 0,9652 0,8382 0,8103 0,7010 0,6528 2B 0,7391 0,8331 0,8382 0,8661 1,0185 0,0000 0,7010 2,0015 1,2451
0,0433 110-102 UNM 110-102 UNM 102 2A 1,0643 0,9373 0,9093 0,8001 0,7518 2B 0,8407 0,9322 0,9373 0,9652 1,1176 0,0000 0,8001 2,1996 1,2451
0,047 00-90 NS 00-90 NS 90 2A 1,1938 1,1430 1,0109 0,9703 0,8280 2B 1,0109 1,0516 1,0109 1,0516 1,1938 0,0000 0,0000 2,3876 1,4111
0,047 00-96 NS 00-96 NS 96 2A 1,1938 1,1430 1,0211 0,9804 0,8484 2B 1,0211 1,0617 1,0211 1,0617 1,1938 0,0000 0,0000 2,3876 1,3229
0,0472 120-102 UNM 120-102 UNM 102 2A 1,1633 1,0389 1,0109 0,8992 0,8509 2B 0,9398 1,0312 1,0389 1,0668 1,2192 0,0000 0,8992 2,3978 1,2451
0,0551 140-85 UNM 140-85 UNM 85 2A 1,3589 1,2040 1,1735 1,0389 0,9830 2B 1,0871 1,1963 1,2040 1,2370 1,4224 0,0000 0,9804 2,7991 1,4941
0,06 ” (#0)” 0-80 UNF 0-80 UNF 80 2A 1,5113 1,4300 1,3056 1,2598 1,1328 2B 1,1811 1,3056 1,3183 1,3767 1,5240 0,0000 1,1913 3,0480 1,5875
0,06 ” (#0)” 0-80 UNF 0-80 UNF 80 3A 1,5240 1,4427 1,3183 1,2852 1,1455 3B 1,1811 1,3056 1,3183 1,3614 1,5240 0,0000 1,1913 3,0480 1,5875
0,06 ” (#0)” 0-72 UNF 0-72 UNF 72 2A 1,5113 1,4224 12,8270 1,2344 1,0922 2B 1,1430 12,8270 1,2954 1,3589 1,5240 0,0000 1,1811 3,0480 1,7639
0,06 ” (#0)” 0-72 UNF 0-72 UNF 72 3A 1,5240 1,4351 1,2954 1,2598 1,0516 3B 1,1430 12,8270 1,2954 1,3437 1,5240 0,0000 1,1811 3,0480 1,7639
0,073 ” (#1)” 1-64 UNC 1-64 UNC 64 2A 1,8390 1,7424 1,5824 1,5316 1,3665 2B 1,4249 1,5824 1,5977 1,6637 1,8542 0,0000 1,5113 3,7084 1,9844
0,073 ” (#1)” 1-64 UNC 1-64 UNC 64 3A 1,8542 1,7577 1,5977 1,5596 1,3818 3B 1,4249 1,5824 1,5977 1,6459 1,8542 0,0000 1,5113 3,7084 1,9844
0,073 ” (#1)” 1-72 UNF 1-72 UNF 72 2A 1,8390 1,7501 1,6104 1,5621 1,4199 2B 1,4732 1,6129 1,6256 1,6891 1,8542 0,0000 1,5113 3,7084 1,7639
0,073 ” (#1)” 1-72 UNF 1-72 UNF 72 3A 1,8542 1,7653 1,6256 1,5900 1,4351 3B 1,4732 1,6129 1,6256 1,6739 1,8542 0,0000 1,5113 3,7084 1,7639
0,086 ” (#2)” 2-56 UNC 2-56 UNC 56 2A 2,1692 2,0650 1,8745 1,8212 1,6307 2B 1,6942 1,8720 1,8898 1,9609 2,1844 0,0000 1,7780 4,3688 2,2679
0,086 ” (#2)” 2-56 UNC 2-56 UNC 56 3A 2,1844 2,0803 1,8898 1,8491 1,6459 3B 1,6942 1,8720 1,8898 1,9431 2,1844 0,0000 1,7780 4,3688 2,2679
0,086 ” (#2)” 2-64 UNF 2-64 UNF 64 2A 2,1692 2,0726 1,9126 1,8618 1,6967 2B 1,7551 1,9126 1,9279 1,9964 2,1844 0,0000 1,7780 4,3688 1,9844
0,086 ” (#2)” 2-64 UNF 2-64 UNF 64 3A 2,1844 2,0879 1,9279 1,8898 1,7120 3B 1,7551 1,9126 1,9279 1,9787 2,1844 0,0000 1,7780 4,3688 1,9844
0,099 ” (#3)” 3-48 UNC 3-48 UNC 48 2A 2,4968 2,3825 2,1539 2,0955 1,8644 2B 1,9406 2,1463 2,1717 2,2479 2,5146 0,0000 1,9939 5,0292 2,6458
0,099 ” (#3)” 3-48 UNC 3-48 UNC 48 3A 2,5146 2,4003 2,1717 2,1285 1,8821 3B 1,9406 2,1463 2,1717 2,2276 2,5146 0,0000 1,9939 5,0292 2,6458
0,099 ” (#3)” 3-56 UNF 3-56 UNF 56 2A 2,4968 2,3927 2,2022 2,1463 1,9583 2B 2,0244 2,1971 2,2200 2,2911 2,5146 0,0000 2,0828 5,0292 2,2679
0,099 ” (#3)” 3-56 UNF 3-56 UNF 56 3A 2,5146 2,4105 2,2200 2,1793 1,9761 3B 2,0244 2,1971 2,2200 2,2733 2,5146 0,0000 2,0828 5,0292 2,2679
0,112 ” (#4)” 4-40 UNC 4-40 UNC 40 2A 2,8245 2,6949 2,4130 2,3495 2,0676 2B 2,1565 2,3851 2,4333 2,5171 2,8448 0,0000 2,2606 5,6896 3,1750
0,112 ” (#4)” 4-40 UNC 4-40 UNC 40 3A 2,8448 2,7153 2,4333 2,3851 2,0879 3B 2,1565 2,3851 2,4333 2,4943 2,8448 0,0000 2,2606 5,6896 3,1750
0,112 ” (#4)” 4-48 UNF 4-48 UNF 48 2A 2,8270 2,7127 2,4841 2,4232 2,1946 2B 2,2708 2,4587 2,5019 2,5806 2,8448 0,0000 2,3749 5,6896 2,6458
0,112 ” (#4)” 4-48 UNF 4-48 UNF 48 3A 2,8448 2,7305 2,5019 2,4562 2,2123 3B 2,2708 2,4587 2,5019 2,5603 2,8448 0,0000 2,3749 5,6896 2,6458
0,125 ” (#5)” 5-40 UNC 5-40 UNC 40 2A 3,1547 3,0251 2,7432 2,6772 2,3978 2B 2,4867 2,6975 2,7635 2,8473 3,1750 0,0000 2,5781 6,3500 3,1750
0,125 ” (#5)” 5-40 UNC 5-40 UNC 40 3A 3,1750 3,0455 2,7635 2,7153 2,4181 3B 2,4867 2,6975 2,7635 2,8270 3,1750 0,0000 2,5781 6,3500 3,1750
0,125 ” (#5)” 5-44 UNF 5-44 UNF 44 2A 3,1572 3,0353 2,7813 2,7178 2,4689 2B 2,5502 2,7407 2,7991 2,8804 3,1750 0,0000 2,6416 6,3500 2,8864
0,125 ” (#5)” 5-44 UNF 5-44 UNF 44 3A 3,1750 3,0531 2,7991 2,7508 2,4867 3B 2,5502 2,7407 2,7991 2,8600 3,1750 0,0000 2,6416 6,3500 2,8864
0,138 ” (#6)” 6-32 UNC 6-32 UNC 32 2A 3,4849 3,3325 2,9693 2,8981 2,5400 2B 2,6416 2,8956 2,9896 3,0836 3,5052 0,0000 2,7051 7,0104 3,9688
0,138 ” (#6)” 6-32 UNC 6-32 UNC 32 3A 3,5052 3,3528 2,9896 2,9362 2,5603 3B 2,6416 2,8956 2,9896 3,0582 3,5052 0,0000 2,7051 7,0104 3,9688
0,138 ” (#6)” 6-40 UNF 6-40 UNF 40 2A 3,4849 3,3553 3,0734 3,0074 2,7280 2B 2,8194 3,0226 3,0937 3,1801 3,5052 0,0000 2,8702 7,0104 3,1750
0,138 ” (#6)” 6-40 UNF 6-40 UNF 40 3A 3,5052 3,3757 3,0937 3,0429 2,7483 3B 2,8194 3,0124 3,0937 3,1572 3,5052 0,0000 2,8702 7,0104 3,1750
0,164 ” (#8)” 8-32 UNC 8-32 UNC 32 2A 4,1427 3,9903 3,6271 3,5535 3,1979 2B 3,3020 3,5306 3,6500 3,7465 4,1656 0,0000 3,4544 8,3312 3,9688
0,164 ” (#8)” 8-32 UNC 8-32 UNC 32 3A 4,1656 4,0132 3,6500 3,5941 3,2207 3B 3,3020 3,5281 3,6500 3,7211 4,1656 0,0000 3,4544 8,3312 3,9688
0,164 ” (#8)” 8-36 UNF 8-36 UNF 36 2A 4,1453 4,0056 3,6881 3,6170 3,3045 2B 3,4036 3,6068 3,7084 3,7998 4,1656 0,0000 3,4544 8,3312 3,5278
0,164 ” (#8)” 8-36 UNF 8-36 UNF 36 3A 4,1656 4,0259 3,7084 3,6551 3,3249 3B 3,4036 3,5966 3,7084 3,7770 4,1656 0,0000 3,4544 8,3312 3,5278
0,19 ” (#10)” 10-24 UNC 10-24 UNC 24 2A 4,8006 4,6177 4,1123 4,0284 3,5408 2B 3,6830 3,9624 4,1377 4,2469 4,8260 0,0000 3,7973 9,6520 5,2917
0,19 ” (#10)” 10-24 UNC 10-24 UNC 24 3A 4,8260 4,6431 4,1377 4,0742 3,5662 3B 3,6830 3,9497 4,1377 4,2189 4,8260 0,0000 3,7973 9,6520 5,2917
0,19 ” (#10)” 10-28 UNS 10-28 UNS 28 2A 4,8006 4,6355 4,2113 4,1275 3,7186 2B 3,8354 4,0640 4,2367 4,3459 4,8260 0,0000 3,8608 9,6520 4,5357
0,19 ” (#10)” 10-32 UNF 10-32 UNF 32 2A 4,8031 4,6507 29,6875 4,2113 3,8583 2B 3,9624 4,1656 4,3104 4,4094 4,8260 0,0000 4,0386 9,6520 3,9688
0,19 ” (#10)” 10-32 UNF 10-32 UNF 32 3A 4,8260 4,6736 4,3104 4,2520 3,8811 3B 3,9624 4,1681 4,3104 4,3840 4,8260 0,0000 4,0386 9,6520 3,9688
0,19 ” (#10)” 10-36 UNS 10-36 UNS 36 2A 4,8031 4,6634 4,3459 4,2697 3,9624 2B 4,0640 4,2164 4,3688 4,4679 4,8260 0,0000 4,0386 9,6520 3,5278
0,19 ” (#10)” 10-40 UNS 10-40 UNS 40 2A 4,8031 4,6736 4,3917 4,3180 4,0437 2B 4,1402 4,2926 4,4145 4,5085 4,8260 0,0000 4,0894 9,6520 3,1750
0,19 ” (#10)” 10-48 UNS 10-48 UNS 48 2A 4,8057 4,6914 4,4628 4,3967 4,1758 2B 4,2418 4,3688 4,4831 4,5695 4,8260 0,0000 4,2164 9,6520 2,6458
0,19 ” (#10)” 10-56 UNS 10-56 UNS 56 2A 4,8082 4,7041 4,5136 4,4501 4,2697 2B 4,3434 4,4450 4,5314 4,6126 4,8260 0,0000 4,3053 9,6520 2,2679
0,216 ” (#12)” 12-24 UNC 12-24 UNC 24 2A 5,4610 5,2781 4,7727 4,6863 4,2012 2B 4,3434 4,5974 4,7981 4,9098 5,4864 0,0000 4,4958 10,9728 5,2917
0,216 ” (#12)” 12-24 UNC 12-24 UNC 24 3A 5,4864 5,3035 4,7981 4,7320 4,2266 3B 4,3434 4,5898 4,7981 4,8819 5,4864 0,0000 4,4958 10,9728 5,2917
0,216 ” (#12)” 12-28 UNF 12-28 UNF 28 2A 5,4610 5,2959 4,8717 4,7904 4,3790 2B 4,4958 4,7244 4,8971 5,0038 5,4864 0,0000 4,6228 10,9728 4,5357
0,216 ” (#12)” 12-28 UNF 12-28 UNF 28 3A 5,4864 5,3213 4,8971 4,8362 4,4044 3B 4,4958 4,7168 4,8971 4,9759 5,4864 0,0000 4,6228 10,9728 4,5357
0,216 ” (#12)” 12-32 UNEF 12-32 UNEF 32 2A 5,4635 5,3111 4,9479 4,8692 4,5187 2B 4,6228 4,8260 4,9708 5,0749 5,4864 0,0000 4,5720 10,9728 3,9688
0,216 ” (#12)” 12-32 UNEF 12-32 UNEF 32 3A 5,4864 5,3340 4,9708 4,9098 4,5415 3B 4,6228 4,8133 4,9708 5,0495 5,4864 0,0000 4,5720 10,9728 3,9688
0,216 ” (#12)” 12-36 UNS 12-36 UNS 36 2A 5,4635 5,3238 5,0063 4,9301 4,6253 2B 4,7244 4,8768 5,0292 5,1283 5,4864 0,0000 4,8006 10,9728 3,5278
0,216 ” (#12)” 12-40 UNS 12-40 UNS 40 2A 5,4635 5,3340 5,0521 4,9784 4,6609 2B 4,8006 4,9530 5,0749 5,1689 5,4864 0,0000 4,8514 10,9728 3,1750
0,216 ” (#12)” 12-48 UNS 12-48 UNS 48 2A 5,4661 5,3518 5,1232 5,0571 4,8362 2B 4,9022 5,0292 5,1435 5,2299 5,4864 0,0000 4,9784 10,9728 2,6458
0,216 ” (#12)” 12-56 UNS 12-56 UNS 56 2A 5,4686 5,3645 5,1740 5,1105 4,9301 2B 5,0038 5,1054 5,1918 5,2730 5,4864 0,0000 4,9784 10,9728 2,2679
0,25 1/4-20 UNC 1/4-20 UNC 20 2A 6,3221 6,1163 5,4966 5,4026 4,8108 2B 4,9784 5,2578 5,5245 5,6490 6,3500 0,0000 5,1054 12,7000 6,3500
0,25 1/4-20 UNC 1/4-20 UNC 20 3A 6,3500 6,1443 5,5245 5,4534 4,8387 3B 4,9784 5,2502 5,5245 5,6159 6,3500 0,0000 5,1054 12,7000 6,3500
0,25 1/4-20 UNC 1/4-20 UNC 20 1A 6,3221 6,0122 5,4966 5,3543 4,8108 1B 4,9784 5,2578 5,5245 5,7099 6,3500 0,0000 5,1054 12,7000 6,3500
0,25 1/4-24 UNS 1/4-24 UNS 24 2A 6,3221 6,1392 5,6337 5,5397 5,0622 2B 5,2070 5,4610 5,6617 5,7836 6,3500 0,0000 5,3086 12,7000 5,2917
0,25 1/4-27 UNS 1/4-27 UNS 27 2A 6,3246 6,1544 5,7125 5,6236 5,2045 2B 5,3340 5,5626 5,7379 5,8522 6,3500 0,0000 5,4102 12,7000 4,7037
0,25 1/4-28 UNF 1/4-28 UNF 28 2A 6,3246 6,1595 5,7353 5,6515 5,2426 2B 5,3594 5,5880 5,7607 5,8699 6,3500 0,0000 5,4102 12,7000 4,5357
0,25 1/4-28 UNF 1/4-28 UNF 28 3A 6,3500 6,1849 5,7607 5,6972 5,2680 3B 5,3594 5,5626 5,7607 5,8420 6,3500 0,0000 5,4102 12,7000 4,5357
0,25 1/4-28 UNF 1/4-28 UNF 28 1A 6,3246 6,0757 5,7353 5,6083 5,2426 1B 5,3594 5,5880 5,7607 5,9258 6,3500 0,0000 5,4102 12,7000 4,5357
0,25 1/4-32 UNEF 1/4-32 UNEF 32 2A 6,3246 6,1722 5,8090 5,7277 5,3797 2B 5,4864 5,6896 5,8344 5,9411 6,3500 0,0000 5,5550 12,7000 3,9688
0,25 1/4-32 UNEF 1/4-32 UNEF 32 3A 6,3500 6,1976 5,8344 5,7734 5,4051 3B 5,4864 5,6617 5,8344 5,9131 6,3500 0,0000 5,5550 12,7000 3,9688
0,25 1/4-36 UNS 1/4-36 UNS 36 2A 6,3271 6,1874 5,8699 5,7912 5,4889 2B 5,5880 5,7404 5,8928 5,9944 6,3500 0,0000 5,6134 12,7000 3,5278
0,25 1/4-40 UNS 1/4-40 UNS 40 2A 6,3271 6,1976 5,9157 5,8420 5,5702 2B 5,6642 5,8166 5,9385 6,0350 6,3500 0,0000 5,7912 12,7000 3,1750
0,25 1/4-48 UNS 1/4-48 UNS 48 2A 6,3297 6,2154 5,9868 5,9182 5,6972 2B 5,7658 5,8928 6,0071 6,0985 6,3500 0,0000 5,7912 12,7000 2,6458
0,25 1/4-56 UNS 1/4-56 UNS 56 2A 6,3297 6,2255 6,0350 5,9690 5,7912 2B 5,8674 5,9690 6,0554 6,1392 6,3500 0,0000 5,9436 12,7000 2,2679
0,3125 5/16-18 UNC 5/16-18 UNC 18 2A 7,9070 7,6860 6,9901 6,8885 6,2281 2B 6,4008 6,7310 7,0206 7,1552 7,9375 0,0000 6,5278 15,8750 7,0556
0,3125 5/16-18 UNC 5/16-18 UNC 18 3A 7,9375 7,7165 7,0206 6,9444 6,2586 3B 6,4008 6,6802 7,0206 7,1196 7,9375 0,0000 6,5278 15,8750 7,0556
0,3125 5/16-18 UNC 5/16-18 UNC 18 1A 7,9070 7,5743 6,9901 6,8351 6,2281 1B 6,4008 6,7310 7,0206 7,2212 7,9375 0,0000 6,5278 15,8750 7,0556
0,3125 5/16-20 UN 5/16-20 UN 20 2A 7,9070 7,7013 7,0815 6,9799 6,3957 2B 6,5532 6,8580 7,1120 7,2441 7,9375 0,0000 6,7462 15,8750 6,3500
0,3125 5/16-20 UN 5/16-20 UN 20 3A 7,9375 7,7318 7,1120 7,0358 6,4262 3B 6,5532 6,8072 7,1120 7,2111 7,9375 0,0000 6,7462 15,8750 6,3500
0,3125 5/16-24 UNF 5/16-24 UNF 24 2A 7,9096 7,7267 7,2212 7,1272 6,6497 2B 6,7818 7,0358 7,2492 7,3711 7,9375 0,0000 6,9088 15,8750 5,2917
0,3125 5/16-24 UNF 5/16-24 UNF 24 3A 7,9375 7,7546 7,2492 7,1806 6,6777 3B 6,7818 6,9952 7,2492 7,3406 7,9375 0,0000 6,9088 15,8750 5,2917
0,3125 5/16-24 UNF 5/16-24 UNF 24 1A 7,9096 7,6352 7,2212 7,0815 6,6497 1B 6,7818 7,0358 7,2492 7,4295 7,9375 0,0000 6,9088 15,8750 5,2917
0,3125 5/16-27 UNS 5/16-27 UNS 27 2A 7,9121 7,7419 7,3000 7,2111 6,7920 2B 6,9088 7,1374 7,3254 7,4397 7,9375 0,0000 7,0358 15,8750 4,7037
0,3125 5/16-28 UN 5/16-28 UN 28 2A 7,9121 7,7470 7,3228 7,2365 6,8301 2B 6,9596 7,1628 7,3482 7,4600 7,9375 0,0000 7,0358 15,8750 4,5357
0,3125 5/16-28 UN 5/16-28 UN 28 3A 7,9375 7,7724 7,3482 7,2822 6,8555 3B 6,9596 7,1298 7,3482 7,4320 7,9375 0,0000 7,0358 15,8750 4,5357
0,3125 5/16-32 UNEF 5/16-32 UNEF 32 2A 7,9121 7,7597 7,3965 7,3152 6,9672 2B 7,0866 7,2644 7,4219 7,5286 7,9375 0,0000 7,1425 15,8750 3,9688
0,3125 5/16-32 UNEF 5/16-32 UNEF 32 3A 7,9375 7,7851 7,4219 7,3609 6,9926 3B 7,0866 7,2314 7,4219 7,5006 7,9375 0,0000 7,1425 15,8750 3,9688
0,3125 5/16-36 UNS 5/16-36 UNS 36 2A 7,9146 7,7749 7,4574 7,3787 7,0739 2B 7,1628 7,3406 7,4803 7,5819 7,9375 0,0000 7,1425 15,8750 3,5278
0,3125 5/16-40 UNS 5/16-40 UNS 40 2A 7,9146 7,7851 7,5032 7,4295 7,1577 2B 7,2390 7,3914 7,5260 7,6225 7,9375 0,0000 7,3660 15,8750 3,1750
0,3125 5/16-48 UNS 5/16-48 UNS 48 2A 7,9172 7,8029 7,5743 7,5057 7,2873 2B 7,3660 7,4930 7,5946 7,6860 7,9375 0,0000 7,3660 15,8750 2,6458
0,375 3/8-16 UNC 3/8-16 UNC 16 2A 9,4920 9,2532 8,4607 8,3490 7,5997 2B 7,7978 8,1534 8,4938 8,6385 9,5250 0,0000 7,9375 19,0500 7,9375
0,375 3/8-16 UNC 3/8-16 UNC 16 3A 9,5250 9,2862 8,4938 8,4099 7,6327 3B 7,7978 8,0823 8,4938 8,6030 9,5250 0,0000 7,9375 19,0500 7,9375
0,375 3/8-16 UNC 3/8-16 UNC 16 1A 9,4920 9,1313 8,4607 8,2956 7,5997 1B 7,7978 8,1534 8,4938 8,7097 9,5250 0,0000 7,9375 19,0500 7,9375
0,375 3/8-18 UNS 3/8-18 UNS 18 2A 9,4920 9,2710 8,5750 8,4658 7,8130 2B 8,0010 8,3312 8,6081 8,7503 9,5250 0,0000 8,0264 19,0500 7,0556
0,375 3/8-20 UN 3/8-20 UN 20 2A 9,4945 9,2888 8,6690 8,5649 7,9832 2B 8,1534 8,4328 8,6995 8,8367 9,5250 0,0000 8,3337 19,0500 6,3500
0,375 3/8-20 UN 3/8-20 UN 20 3A 9,5250 9,3193 8,6995 8,6208 8,0137 3B 8,1534 8,3744 8,6995 8,8011 9,5250 0,0000 8,3337 19,0500 6,3500
0,375 3/8-24 UNF 3/8-24 UNF 24 2A 9,4971 9,3142 8,8087 8,7122 8,2372 2B 8,3820 8,6360 8,8367 8,9611 9,5250 0,0000 8,4328 19,0500 5,2917
0,375 3/8-24 UNF 3/8-24 UNF 24 3A 9,5250 9,3421 8,8367 8,7630 8,2652 3B 8,3820 8,5649 8,8367 8,9306 9,5250 0,0000 8,4328 19,0500 5,2917
0,375 3/8-24 UNF 3/8-24 UNF 24 1A 9,4971 9,2227 8,8087 8,6639 8,2372 1B 8,3820 8,6360 8,8367 9,0246 9,5250 0,0000 8,4328 19,0500 5,2917
0,375 3/8-27 UNS 3/8-27 UNS 27 2A 9,4971 9,3269 8,8849 8,7935 8,3769 2B 8,5090 8,7376 8,9129 9,0322 9,5250 0,0000 8,6106 19,0500 4,7037
0,375 3/8-28 UN 3/8-28 UN 28 2A 9,4971 9,3320 8,9078 8,8163 8,4150 2B 8,5344 8,7630 8,9357 9,0526 9,5250 0,0000 8,6106 19,0500 4,5357
0,375 3/8-28 UN 3/8-28 UN 28 3A 9,5250 9,3599 8,9357 8,8671 8,4430 3B 8,5344 8,7020 8,9357 9,0246 9,5250 0,0000 8,6106 19,0500 4,5357
0,375 3/8-32 UNEF 3/8-32 UNEF 32 2A 9,4996 9,3472 8,9840 8,8976 8,5547 2B 8,6614 8,8646 9,0094 9,1211 9,5250 0,0000 8,8392 19,0500 3,9688
0,375 3/8-32 UNEF 3/8-32 UNEF 32 3A 9,5250 9,3726 9,0094 8,9459 8,5801 3B 8,6614 8,8113 9,0094 9,0932 9,5250 0,0000 8,8392 19,0500 3,9688
0,375 3/8-36 UNS 3/8-36 UNS 36 2A 9,4996 9,3599 9,0424 8,9611 8,6589 2B 8,7630 8,9408 9,0678 9,1745 9,5250 0,0000 8,8392 19,0500 3,5278
0,375 3/8-40 UNS 3/8-40 UNS 40 2A 9,5021 9,3726 9,0907 9,0119 8,7452 2B 8,8392 8,9916 9,1135 9,2151 9,5250 0,0000 8,8392 19,0500 3,1750
0,39 0.390-27 UNS 0.390-27 UNS 27 2A 9,8781 9,7079 9,2659 9,1745 8,7579 2B 8,8900 9,1186 9,2939 9,4132 9,9060 0,0000 8,8392 19,8120 4,7037
0,4375 7/16-14 UNC 7/16-14 UNC 14 2A 11,0769 10,8153 9,8984 9,7790 8,9179 2B 9,1440 9,5504 9,9339 10,0889 11,1125 0,0000 9,3472 22,2250 9,0714
0,4375 7/16-14 UNC 7/16-14 UNC 14 3A 11,1125 10,8509 9,9339 9,8450 8,9535 3B 9,1440 9,4412 9,9339 10,0508 11,1125 0,0000 9,3472 22,2250 9,0714
0,4375 7/16-14 UNC 7/16-14 UNC 14 1A 11,0769 10,6832 9,8984 9,7180 8,9179 1B 9,1440 9,5504 9,9339 10,1676 11,1125 0,0000 9,3472 22,2250 9,0714
0,4375 7/16-16 UN 7/16-16 UN 16 2A 11,0769 10,8382 10,0457 9,9289 9,1846 2B 9,3980 9,7536 10,0813 10,2311 11,1125 0,0000 9,5758 22,2250 7,9375
0,4375 7/16-16 UN 7/16-16 UN 16 3A 11,1125 10,8737 10,0813 9,9949 9,2202 3B 9,3980 9,6520 10,0813 10,1956 11,1125 0,0000 9,5758 22,2250 7,9375
0,4375 7/16-18 UNS 7/16-18 UNS 18 2A 11,0795 10,8585 10,1625 10,0533 9,4005 2B 9,5758 9,9060 10,1956 10,3378 11,1125 0,0000 9,8044 22,2250 7,0556
0,4375 7/16-20 UNF 7/16-20 UNF 20 2A 11,0795 10,8737 10,2540 10,1473 9,5682 2B 9,7282 10,0330 10,2870 10,4242 11,1125 0,0000 9,9212 22,2250 6,3500
0,4375 7/16-20 UNF 7/16-20 UNF 20 3A 11,1125 10,9068 10,2870 10,2083 9,6012 3B 9,7282 9,9466 10,2870 10,3911 11,1125 0,0000 9,9212 22,2250 6,3500
0,4375 7/16-20 UNF 7/16-20 UNF 20 1A 11,0795 10,7696 10,2540 10,0965 9,5682 1B 9,7282 10,0330 10,2870 10,4927 11,1125 0,0000 9,9212 22,2250 6,3500
0,4375 7/16-24 UNS 7/16-24 UNS 24 2A 11,0846 10,9017 10,3962 10,2997 9,8247 2B 9,9568 10,2108 10,4242 10,5486 11,1125 0,0000 10,0838 22,2250 5,2917
0,4375 7/16-27 UNS 7/16-27 UNS 27 2A 11,0846 10,9144 10,4724 10,3810 9,9644 2B 10,0838 10,3124 10,5004 10,6197 11,1125 0,0000 10,2616 22,2250 4,7037
0,4375 7/16-28 UNEF 7/16-28 UNEF 28 2A 11,0846 10,9195 10,4953 10,4038 10,0025 2B 10,1346 10,3378 10,5232 10,6401 11,1125 0,0000 10,2616 22,2250 4,5357
0,4375 7/16-28 UNEF 7/16-28 UNEF 28 3A 11,1125 10,9474 10,5232 10,4546 10,0305 3B 10,1346 10,2895 10,5232 10,6121 11,1125 0,0000 10,2616 22,2250 4,5357
0,4375 7/16-32 UN 7/16-32 UN 32 2A 11,0871 10,9347 10,5715 10,4851 10,1422 2B 10,2616 10,4394 10,5969 10,7086 11,1125 0,0000 10,2616 22,2250 3,9688
0,4375 7/16-32 UN 7/16-32 UN 32 3A 11,1125 10,9601 10,5969 10,5334 10,1676 3B 10,2616 10,3988 10,5969 10,6807 11,1125 0,0000 10,2616 22,2250 3,9688
0,5 1/2-13 UNC 1/2-13 UNC 13 2A 12,6619 12,3850 11,3919 11,2649 10,3353 2B 10,5918 11,0236 11,4300 11,5951 12,7000 0,0000 10,7163 25,4000 9,7692
0,5 1/2-13 UNC 1/2-13 UNC 13 3A 12,7000 12,4231 11,4300 11,3360 10,3734 3B 10,5918 10,8814 11,4300 11,5519 12,7000 0,0000 10,7163 25,4000 9,7692
0,5 1/2-13 UNC 1/2-13 UNC 13 1A 12,6619 12,2479 11,3919 11,2039 10,3353 1B 10,5918 11,0236 11,4300 11,6764 12,7000 0,0000 10,7163 25,4000 9,7692
0,5 1/2-12 UNS 1/2-12 UNS 12 2A 12,6594 12,3698 11,2852 11,1481 10,1397 2B 10,4140 10,8712 11,3259 11,5037 12,7000 0,0000 10,7163 25,4000 10,5833
0,5 1/2-12 UNS 1/2-12 UNS 12 3A 12,7000 12,4104 11,3259 11,2243 10,1803 3B 10,4140 10,7264 11,3259 11,4579 12,7000 0,0000 10,7163 25,4000 10,5833
0,5 1/2-14 UNS 1/2-14 UNS 14 2A 12,6619 12,4003 11,4833 11,3563 10,5029 2B 10,7442 11,1252 11,5214 11,6865 12,7000 0,0000 10,7163 25,4000 9,0714
0,5 1/2-16 UN 1/2-16 UN 16 2A 12,6644 12,4257 11,6332 11,5138 10,7721 2B 10,9728 11,3284 11,6688 11,8237 12,7000 0,0000 11,1125 25,4000 7,9375
0,5 1/2-16 UN 1/2-16 UN 16 3A 12,7000 12,4612 11,6688 11,5799 10,8077 3B 10,9728 11,2243 11,6688 11,7856 12,7000 0,0000 11,1125 25,4000 7,9375
0,5 1/2-18 UNS 1/2-18 UNS 18 2A 12,6670 12,4460 11,7500 11,6383 10,9880 2B 11,1760 11,5062 11,7831 11,9304 12,7000 0,0000 11,1125 25,4000 7,0556
0,5 1/2-20 UNF 1/2-20 UNF 20 2A 12,6670 12,4612 11,8415 11,7323 11,1557 2B 11,3284 11,6078 11,8745 12,0167 12,7000 0,0000 11,5087 25,4000 6,3500
0,5 1/2-20 UNF 1/2-20 UNF 20 3A 12,7000 12,4943 11,8745 11,7932 11,1887 3B 11,3284 11,5240 11,8745 11,9812 12,7000 0,0000 11,5087 25,4000 6,3500
0,5 1/2-20 UNF 1/2-20 UNF 20 1A 12,6670 12,3571 11,8415 11,6789 11,1557 1B 11,3284 11,6078 11,8745 12,0879 12,7000 0,0000 11,5087 25,4000 6,3500
0,5 1/2-24 UNS 1/2-24 UNS 24 2A 12,6695 12,4866 11,9812 11,8821 11,4097 2B 11,5570 11,8110 12,0117 12,1412 12,7000 0,0000 11,5087 25,4000 5,2917
0,5 1/2-27 UNS 1/2-27 UNS 27 2A 12,6721 12,5019 12,0599 11,9659 11,5519 2B 11,6840 11,9126 12,0879 12,2098 12,7000 0,0000 11,9050 25,4000 4,7037
0,5 1/2-28 UNEF 1/2-28 UNEF 28 2A 12,6721 12,5070 12,0828 11,9888 11,5900 2B 11,7094 11,9380 12,1107 12,2326 12,7000 0,0000 11,9050 25,4000 4,5357
0,5 1/2-28 UNEF 1/2-28 UNEF 28 3A 12,7000 12,5349 12,1107 12,0396 11,6180 3B 11,7094 11,8770 12,1107 12,2022 12,7000 0,0000 11,9050 25,4000 4,5357
0,5 1/2-32 UN 1/2-32 UN 32 2A 12,6746 12,5222 12,1590 12,0701 11,7297 2B 11,8364 12,0396 12,1844 12,2987 12,7000 0,0000 11,9050 25,4000 3,9688
0,5 1/2-32 UN 1/2-32 UN 32 3A 12,7000 12,5476 12,1844 12,1183 11,7551 3B 11,8364 11,9863 12,1844 12,2707 12,7000 0,0000 11,9050 25,4000 3,9688
0,5625 9/16-12 UNC 9/16-12 UNC 12 2A 14,2469 13,9573 12,8727 12,7406 11,7272 2B 11,9888 12,4460 12,9134 13,0861 14,2875 0,0000 12,3038 28,5750 10,5833
0,5625 9/16-12 UNC 9/16-12 UNC 12 3A 14,2875 13,9979 12,9134 12,8143 11,7678 3B 11,9888 12,3012 12,9134 13,0429 14,2875 0,0000 12,3038 28,5750 10,5833
0,5625 9/16-12 UNC 9/16-12 UNC 12 1A 14,2469 13,8100 12,8727 12,6746 11,7272 1B 11,9888 12,4460 12,9134 13,1724 14,2875 0,0000 12,3038 28,5750 10,5833
0,5625 9/16-14 UNS 9/16-14 UNS 14 2A 14,2494 13,9878 13,0708 12,9438 12,0904 2B 12,3190 12,7254 13,1089 13,2740 14,2875 0,0000 12,3038 28,5750 9,0714
0,5625 9/16-16 UN 9/16-16 UN 16 2A 14,2519 14,0132 13,2207 13,1013 12,3596 2B 12,5730 12,9286 13,2563 13,4112 14,2875 0,0000 12,7000 28,5750 7,9375
0,5625 9/16-16 UN 9/16-16 UN 16 3A 14,2875 14,0487 13,2563 13,1674 12,3952 3B 12,5730 12,8016 13,2563 13,3731 14,2875 0,0000 12,7000 28,5750 7,9375
0,5625 9/16-18 UNF 9/16-18 UNF 18 2A 14,2519 14,0310 13,3350 13,2207 12,5730 2B 12,7508 13,0810 13,3706 13,5204 14,2875 0,0000 13,0962 28,5750 7,0556
0,5625 9/16-18 UNF 9/16-18 UNF 18 3A 14,2875 14,0665 13,3706 13,2842 12,6086 3B 12,7508 12,9692 13,3706 13,4823 14,2875 0,0000 13,0962 28,5750 7,0556
0,5625 9/16-18 UNF 9/16-18 UNF 18 1A 14,2519 13,9192 13,3350 13,1623 12,5730 1B 12,7508 13,0810 13,3706 13,5966 14,2875 0,0000 13,0962 28,5750 7,0556
0,5625 9/16-20 UN 9/16-20 UN 20 2A 14,2545 14,0487 13,4290 13,3223 12,7432 2B 12,9032 13,2080 13,4620 13,6017 14,2875 0,0000 13,0962 28,5750 6,3500
0,5625 9/16-20 UN 9/16-20 UN 20 3A 14,2875 14,0818 13,4620 13,3807 12,7762 3B 12,9032 13,1115 13,4620 13,5661 14,2875 0,0000 13,0962 28,5750 6,3500
0,5625 9/16-24 UNEF 9/16-24 UNEF 24 2A 14,2570 14,0741 13,5687 13,4696 12,9972 2B 13,1318 13,3858 13,5992 13,7287 14,2875 0,0000 13,0962 28,5750 5,2917
0,5625 9/16-24 UNEF 9/16-24 UNEF 24 3A 14,2875 14,1046 13,5992 13,5255 13,0277 3B 13,1318 13,3198 13,5992 13,6957 14,2875 0,0000 13,0962 28,5750 5,2917
0,5625 9/16-27 UNS 9/16-27 UNS 27 2A 14,2596 14,0894 13,6474 13,5534 13,1394 2B 13,2588 13,4874 13,6754 13,7973 14,2875 0,0000 13,4925 28,5750 4,7037
0,5625 9/16-28 UN 9/16-28 UN 28 2A 14,2596 14,0945 13,6703 13,5763 13,1775 2B 13,3096 13,5128 13,6982 13,8201 14,2875 0,0000 13,4925 28,5750 4,5357
0,5625 9/16-28 UN 9/16-28 UN 28 3A 14,2875 14,1224 13,6982 13,6271 13,2055 3B 13,3096 13,4645 13,6982 13,7897 14,2875 0,0000 13,4925 28,5750 4,5357
0,5625 9/16-32 UN 9/16-32 UN 32 2A 14,2621 14,1097 13,7465 13,6576 13,3172 2B 13,4366 13,6144 13,7719 13,8862 14,2875 0,0000 13,4925 28,5750 3,9688
0,5625 9/16-32 UN 9/16-32 UN 32 3A 14,2875 14,1351 13,7719 13,7058 13,3426 3B 13,4366 13,5738 13,7719 13,8582 14,2875 0,0000 13,4925 28,5750 3,9688
0,625 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC 11 2A 15,8344 15,5270 14,3358 14,1961 13,0861 2B 13,3858 13,8684 14,3764 14,5593 15,8750 0,0000 13,4925 31,7500 11,5455
0,625 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC 11 3A 15,8750 15,5677 14,3764 14,2723 13,1267 3B 13,3858 13,6931 14,3764 14,5136 15,8750 0,0000 13,4925 31,7500 11,5455
0,625 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC 11 1A 15,8344 15,3721 14,3358 14,1249 13,0861 1B 13,3858 13,8684 14,3764 14,6482 15,8750 0,0000 13,4925 31,7500 11,5455
0,625 5/8-12 UN 5/8-12 UN 12 2A 15,8344 15,5448 14,4602 14,3231 13,3147 2B 13,5890 14,0462 14,5009 14,6812 15,8750 0,0000 13,8913 31,7500 10,5833
0,625 5/8-12 UN 5/8-12 UN 12 3A 15,8750 15,5854 14,5009 14,3967 13,3553 3B 13,5890 13,8760 14,5009 14,6355 15,8750 0,0000 13,8913 31,7500 10,5833
0,625 5/8-14 UNS 5/8-14 UNS 14 2A 15,8369 15,5753 14,6583 14,5288 13,6779 2B 13,9192 14,3256 14,6964 14,8641 15,8750 0,0000 13,8913 31,7500 9,0714
0,625 5/8-16 UN 5/8-16 UN 16 2A 15,8394 15,6007 14,8082 14,6863 13,9471 2B 14,1478 14,5034 14,8438 15,0012 15,8750 0,0000 14,2875 31,7500 7,9375
0,625 5/8-16 UN 5/8-16 UN 16 3A 15,8750 15,6362 14,8438 14,7523 13,9827 3B 14,1478 14,3815 14,8438 14,9606 15,8750 0,0000 14,2875 31,7500 7,9375
0,625 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF 18 2A 15,8394 15,6185 14,9225 14,8031 14,1605 2B 14,3510 14,6812 14,9581 15,1105 15,8750 0,0000 14,6837 31,7500 7,0556
0,625 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF 18 3A 15,8750 15,6540 14,9581 14,8692 14,1961 3B 14,3510 14,5542 14,9581 15,0724 15,8750 0,0000 14,6837 31,7500 7,0556
0,625 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF 18 1A 15,8394 15,5067 14,9225 14,7447 14,1605 1B 14,3510 14,6812 14,9581 15,1892 15,8750 0,0000 14,6837 31,7500 7,0556
0,625 5/8-20 UN 5/8-20 UN 20 2A 15,8420 15,6362 15,0165 14,9073 14,3307 2B 14,5034 14,7828 15,0495 15,1917 15,8750 0,0000 14,6837 31,7500 6,3500
0,625 5/8-20 UN 5/8-20 UN 20 3A 15,8750 15,6693 15,0495 14,9682 14,3637 3B 14,5034 14,6990 15,0495 15,1562 15,8750 0,0000 14,6837 31,7500 6,3500
0,625 5/8-24 UNEF 5/8-24 UNEF 24 2A 15,8445 15,6616 15,1562 15,0546 14,5847 2B 14,7320 14,9860 15,1867 15,3187 15,8750 0,0000 14,6837 31,7500 5,2917
0,625 5/8-24 UNEF 5/8-24 UNEF 24 3A 15,8750 15,6921 15,1867 15,1105 14,6152 3B 14,7320 14,9073 15,1867 15,2857 15,8750 0,0000 14,6837 31,7500 5,2917
0,625 5/8-27 UNS 5/8-27 UNS 27 2A 15,8471 15,6769 15,2349 15,1384 14,7269 2B 14,8590 15,0876 15,2629 15,3899 15,8750 0,0000 15,0800 31,7500 4,7037
0,625 5/8-28 UN 5/8-28 UN 28 2A 15,8471 15,6820 15,2578 15,1613 14,7650 2B 14,8844 15,1130 15,2857 15,4102 15,8750 0,0000 15,0800 31,7500 4,5357
0,625 5/8-28 UN 5/8-28 UN 28 3A 15,8750 15,7099 15,2857 15,2146 14,7930 3B 14,8844 15,0520 15,2857 15,3797 15,8750 0,0000 15,0800 31,7500 4,5357
0,625 5/8-32 UN 5/8-32 UN 32 2A 15,8471 15,6947 15,3314 15,2400 14,9022 2B 15,0114 15,2146 15,3594 15,4762 15,8750 0,0000 15,0800 31,7500 3,9688
0,625 5/8-32 UN 5/8-32 UN 32 3A 15,8750 15,7226 15,3594 15,2908 14,9301 3B 15,0114 15,1613 15,3594 15,4483 15,8750 0,0000 15,0800 31,7500 3,9688
0,6875 11/16-12 UN 11/16-12 UN 12 2A 17,4219 17,1323 16,0477 15,9106 14,9022 2B 15,1638 15,6210 16,0884 16,2687 17,4625 0,0000 15,4762 34,9250 10,5833
0,6875 11/16-12 UN 11/16-12 UN 12 3A 17,4625 17,1729 16,0884 15,9842 14,9428 3B 15,1638 15,4559 16,0884 16,2230 17,4625 0,0000 15,4762 34,9250 10,5833
0,6875 11/16-16 UN 11/16-16 UN 16 2A 17,4269 17,1882 16,3957 16,2738 15,5346 2B 15,7480 16,1036 16,4313 16,5887 17,4625 0,0000 15,8750 34,9250 7,9375
0,6875 11/16-16 UN 11/16-16 UN 16 3A 17,4625 17,2237 16,4313 16,3398 15,5702 3B 15,7480 15,9614 16,4313 16,5481 17,4625 0,0000 15,8750 34,9250 7,9375
0,6875 11/16-20 UN 11/16-20 UN 20 2A 17,4295 17,2237 16,6040 16,4948 15,9182 2B 16,0782 16,3830 16,6370 16,7792 17,4625 0,0000 16,2712 34,9250 6,3500
0,6875 11/16-20 UN 11/16-20 UN 20 3A 17,4625 17,2568 16,6370 16,5557 15,9512 3B 16,0782 16,2865 16,6370 16,7437 17,4625 0,0000 16,2712 34,9250 6,3500
0,6875 11/16-24 UNEF 11/16-24 UNEF 24 2A 17,4320 17,2491 16,7437 16,6421 16,1722 2B 16,3068 16,5608 16,7742 16,9062 17,4625 0,0000 16,2712 34,9250 5,2917
0,6875 11/16-24 UNEF 11/16-24 UNEF 24 3A 17,4625 17,2796 16,7742 16,6980 16,2027 3B 16,3068 16,4948 16,7742 16,8732 17,4625 0,0000 16,2712 34,9250 5,2917
0,6875 11/16-28 UN 11/16-28 UN 28 2A 17,4346 17,2695 16,8453 16,7488 16,3525 2B 16,4846 16,6878 16,8732 16,9977 17,4625 0,0000 16,6675 34,9250 4,5357
0,6875 11/16-28 UN 11/16-28 UN 28