Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji / Psikologlar Ne iş Yapar ?
« Son İleti Gönderen: <-ei-> Bugün, 01:05:40 »
Psikologlar Ne iş Yapar ?

Psikoloji üzerine lisans derecesi alan psikologlar, psikolojinin alt dallarından birinde yüksek lisanslarını tamamlayarak bu alanda uzmanlaşabilir. Psikoloji, birçok alt dalı olan bir alan olduğundan, psikologlar danışmanlıktan eğitime ve insan kaynaklarına kadar pek çok farklı iş alanında çalışabilmektedir. Birçok psikolog, kariyerlerini doktora dereceleriyle devam ettirerek akademisyen olarak üniversitelerde çalışmakta veya araştırma şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarında araştırmacılık yapmaktadır. Kariyerlerine iş hayatında devam etmeyi seçen psikologlar ise pek çok özel şirket ve devlet kurumunda farklı alanlarda iş bulabilmektedir.
Örneğin; Klinik psikologlar, sağlık merkezlerinde insanların zorlu hayat olaylarını atlatması, depresyon, anksiyete gibi sorunlarından uzaklaşarak ruhsal sağlıklarına kavuşmasına yardımcı olurlar. Klinik psikoloji alanında uygulama yapabilmek için psikologların yüksek lisans derecesi alması gerekmektedir.
Eğitim psikologları, okul ortamlarında çalışarak hem öğretmenlere öğretim teknikleri konusunda destek ve eğitim verebilir hem de öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yardımcı olabilirler. Akademik ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanırlar. Endüstri ve örgüt psikologları, özel şirketler, devlet kurumları veya sivil toplum kuruluşu gibi çeşitli organizasyonlara danışmanlık verebilir; şirketlerin insan kaynakları departmanlarında çalışabilir.
Adli psikologlar, suçlulara yönelik tedavi ve davranış değişimi programlarının tasarlanıp uygulamaya konması, hem yükümlüler hem de cezaevi çalışanları için psikolojik destek programları oluşturulması gibi işlerde çalışabilir; dava süreçlerinde danışmanlık sağlayabilirler.
Psikolojinin lisans program olarak rağbet görmesinin önemli nedenlerinden biri olarak psikologların birçok farklı ve ilginç alanda ve iyi kazanç sağlayabilen işlerde çalışabilmesi sayılabilir. Psikoloji dersleri ayrıca tıp, hukuk, işletme gibi farklı alanlarda eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler için de iyi bir temel sağlamaktadır.
Türkiye’de 2011 akademik yılı itibariyle 66 üniversitede Psikoloji bölümü vardır ve toplam 13.000 psikoloji bölümü mezunu vardır. Mezunların % 61’i psikoloji ile ilgili bir alanda çalışmaktadır.
2
Psikoloji Nedir ? Psikolojinin Tanımı

Psikoloji, davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Aslında insanın yaptığı her şey bu tanımın içine girebilir. Davranış kişinin yaptığı ve herhangi bir yolla ölçülebilen her şeydir. Zihinsel süreçler ise düşünme, hatırlama,hissetme gibi içsel olgulara işaret eder. Yani psikologlar konuşmak veya hareket etmek gibi sadece gözle görülebilir davranışları değil; duygu, algı, rüyalar, motivasyon, tutum gibi soyut ama dolaylı olarak ölçülebilen davranışları da çalışmaktadır. Davranışlar ve zihinsel süreçler sadece göz kırpmak kadar basit veya en zor matematik problemlerini çözmek kadar karmaşık olabilir. Dolayısıyla insanların yaptıkları, düşündükleri, hissettikleri hatta bedensel fonksiyonlarını sürdürmelerini sağlayan biyolojik aktiviteler bile psikoloji biliminin çalışma alanı içine girmektedir.İnsan davranışlarını sadece psikologlar anlamaya çalışmaz. Günlük hayatta hepimiz başkalarının (hatta kendimizin) neyi neden, nasıl yaptığını, duygular, düşünceler ve davranışlar arasındaki ilişkileri anlamaya çalışırız. Filozoflar, sanatçılar, edebiyatçılar tarih boyunca psikologların sorduğu sorulara benzer sorular sormuşlardır. Ancak psikoloji bir bilimdir ve bu soruların cevaplarını aramada sistematik, objektif ve ampirik verilere dayalı bilimsel yöntemler kullanır.
Böylece öznel, sezgisel veya rastgele değil; nesnel, doğrulanabilir ve genellenebilir cevaplar üretir. Psikologlar, insanların davranış ve zihinsel süreçlerini sadece betimlemeye değil, ayrıca yordamaya (tahmin etmeye) ve açıklamaya da çalışırlar. Hatta bu bilimsel çalışmaların sonunda elde edilen bilgiler kişilerin ve sosyal grupların sorunlarını gidermede, yeni davranışları edinmelerini sağlamakta, problemli gördükleri davranışlardan kurtulmalarına yardım etmekte, kısaca daha iyi bir hayat yaşamalarını sağlamada da kullanılmaktadır.

Bir Bilim Dalı Olarak Psikoloji

Bildiğiniz herhangi bir şeyi düşünün. Mesela Türkiye'nin başkenti Ankara’dır. Kedilerin 4 ayağı vardır. Terliyken su içmek hasta eder. Kargalar siyahtır. Peki şimdi bu bildiklerinizi nereden bildiğinizi düşünün... Bazı bilgiler bize öğretilir. Bazılarını konunun uzmanlarından duyarız. Bazılarını sezgilerimizle biliriz, bazılarını kendimiz deneyimlediğimiz için, bazıları ise nesiller boyu “biline geldiği” için doğrudur. Peki bu bildiklerimiz “kesin” doğrular mıdır? Mesela sadece bir bilim dalında uzman olan kişinin, günlük olayları da “doğru” bildiğini mi varsaymalıyız? Nesiller boyu gelen bilgiler, sosyal, ekonomik veya teknolojik değişikliklerden etkilenmiş ve değişmiş olamaz mı? Mesela, hava kirliliği yüzünden bazı bölgelerde kargalar artık “siyah” olmayabilir. Peki ya gözlerimizle gördüğümüz her şeye inanmalı mıyız? Soru sormak, bilgiye ulaşmaya çalışmak insanın doğasında var olan bir meraktır. Ancak bu yöntemlerle ulaşılan bilgilerin her zaman geçerli ve doğru olduklarını söylemek mümkün değildir. Bilim de bilgiye ulaşma yöntemlerinden biridir. Bilim’in sözlük anlamı “Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi”dir. Aslında bilimsel yöntemin ne olduğunu daha iyi anlamak için, temel özelliklerini bilmek gerekir. Bilimsel yöntem

•  Ampirik
•  Sistematik
•  Nesnel
•  Sınanabilir/yanlışlanabilir
•  Genellenebilir ve
•  Geçici’dir.

Bilimsel yöntem  ampirik bilgi sağlar. Sorulara cevap ararken sezgiler veya sağduyu değil duyularla algılanabilen, deneyime dayalı veriler toplanır. Sonra bu veriler analiz edilerek sonuçlara ulaşılır. Örneğin kişilerin kendilerinden farklı mı yoksa benzer kişilik yapısında eşlerle mi daha mutlu olduğunu anlamak için, çiftlerin belirli kişilik özellikleri ölçülür ve kişisel mutluluk değerleri ile ilişkisine bakılır. Bu şekilde direk veya dolaylı şekilde ölçülebilen her kavram aslında bize ampirik veri sağlamaktadır.  Bilimsel yöntem  sistematiktir. Bilimsel metodun uygulanmasında önceden belirlenmiş, rasyonel ve sistematik bir işlemler dizisi izlenir. Bu diziye genel olarak “araştırma” denir.Bilimsel yöntem nesneldir. Araştırmacı kendi kişisel tercih veya yargılarından yola çıkarak değil objektif bir şekilde ölçtüğü verilerin analizi ile sonuçlara ulaşır. Nesnelliği garanti etmek için araştırmacılar makalelerinde kavramları nasıl tanımlayıp ölçtüklerini çok açık bir şekilde anlatırlar. Böylece bu çalışmayı tekrarlamak isteyen bir başka araştırmacı, aynı tanım ve ölçüm yöntemlerini kullanarak aynı sonuçların doğruluğunu test edebilir.Bilimsel yöntem sınanabilir, yanlışlanabilir. Var olan yöntemlerle ampirik veri toplanamayan ve test edilemeyen sorular bilimsel sorular değildir. Örneğin“ölümden sonra hayat var mıdır?” sorusu, günümüzdeki teknik imkânlarla veri toplanarak sınanabilecek bir soru değildir. Ancak örneğin yaş gruplarına göre kişilerin ölümden sonra hayatın var olduğuna inancının değişip değişmediği ampirik ve sınanabilir bir sorudur. Ayrıca araştırmacı bir çalışma sonunda verdiği cevapların her zaman için yanlışlanabileceğini kabul eder. Bu yanlışlanabilme, değişik gruplar, değişik metotlar kullanarak yapılan çalışmalar sonunda olacağı gibi, ölçülen olayın değişmesi sebebiyle de olabilir. Dolayısı ile bilimsel yöntemle elde edilen sonuçlar her zaman için geçicidir. Son olarak bilimsel yöntemle varılan bilgiler genelleştirilebilir.Bilimsel yöntem tek bir bireyi değil bireyleri anlamaya çalışır. Örneğin hafıza sistemlerini araştıran bir çalışmanın sonuçları, o çalışmaya katılan bireylerin hafızaları ile sınırlı kalmamalıdır. Amaç genel olarak herhangi bir hafıza sorunu olmayan kişilerin hafıza sistemlerini anlamaktır. Ancak bireysel yöntemle elde edilen bulguların her bir bireye de aynı şekilde uygun olacağı düşünülemez. Ölçülen her kavram ve olgu için (bu kişilerin boyu gibi fiziksel bir özellik veya kaygı durumları gibi soyut bir durum olabilir) kişisel farklılıklar olacaktır. Bilim ancak bu kişisel farklılıklardan yola çıkarak kavramları ve aralarındaki ilişkileri anlamaya çalışır. Bilimsel yöntemlerle yapılmış çeşitli araştırmaların sonuçları bir araya getirilerek psikolojik olguları açıklayan kuramlar oluşturulur. Sonuç olarak bilimsel yöntem, bir konu veya olay hakkında güvenilir ve genelleştirilebilir veri tabanı oluşturacak bilgiler üretmeye yarayan bir yöntemdir. Sosyal bilimciler, bu yöntemi insan davranışı ve sosyal olguları anlamak, açıklamak ve sosyal problemleri çözmek için kullanırlar.

Psikolojik Araştırmalarda Etik

Psikologların çalışmalarında kimi zaman etik sorular baş gösterir. Bu sorulara yanıt ararken bir başvuru kaynağı olmak amacıyla Türk Psikologlar Derneği 2004 yılında bir etik yönetmelik kabul etti. Bu yönetmelik araştırma sırasında izlenmesi gereken ilkeleri de içeriyordu. Araştırmalarda izlenmesi gereken temel ilkelerden bazıları şunlardır:

• Araştırmalara katılım gönüllüdür. Araştırma öncesi olası katılımcılara araştırma hakkında bilgi verilip araştırmaya dahil olmak istediklerine dair onayları nın alınması gerekir.
• Katılımcılar araştırmadan istedikleri zaman çıkabilirler.
• Kişilerden edinilen bilgilerin gizliliğinin korunması gerekir.
• Katılımcılara daima nezaket ve saygıyla davranılır.
• Katılımcılara araştırmanın sonunda araştırma hakkında bilgi edinme olanağı verilir.
3
TEK RUHSAT VE 2 BİNA OLAN YAPILARDA EKB NASIL HAZIRLANIR DAHA ÖNCE YAPAN VARMI


Adresi dask ın adres sisteminden kontrol edin eğer iki bina gözüküyorsa; size ekb yaptıran binanın ekb sini yapın. (Bina kodları ayrı ayrı ise). zaten illaki öyledir. Yapın. Sisteme yükleyin.
4
Kolay gelsin, bu uyarıyı almamın sebebi ne olabilir acaba ?
5
Arkadaşlar iyi günler. Çelik konstrüksiyon bir binanın enerji kimlik belgesi hazırlanırken bina bilgilerinde çelik yapıyı nereden seçeceğiz? Daha önce yapanlardan değerli yardımlarını bekliyorum.
6
Merhaba çok acil yardima ihtiyacim var duvar alanı zonun alanından büyük uyarısını ne yaptiysam kaldıramadı yardimci olurmusunuz
Gönderin bakalım... Ne imiş?
7
Beptr2, Bep-buy Programı - Enerji Kimlik Belgesi / MERKEZİ SİSTEM KÖMÜR
« Son İleti Gönderen: BETÜL ATEŞ 15 Aralık 2018, 22:16:14 »
ısınma şekli merkezi sistem kömürlü, 3. bölge olan bir şehre ekb çıkarabilen varsa paylaşabilir mi?
8
Merhaba çok acil yardima ihtiyacim var duvar alanı zonun alanından büyük uyarısını ne yaptiysam kaldıramadı yardimci olurmusunuz
9
Beptr2, Bep-buy Programı - Enerji Kimlik Belgesi / Ynt: Bölge Tipi; Rezidans - Apartman
« Son İleti Gönderen: canik 10 Aralık 2018, 23:36:59 »
Rezidansın ne olduğunu biliyoruz: O bir konsept resepsiyonuyla, bakımıyla vs.
Bir apartman düşünün aile apartmanı, 4 normal katlı ve 1 zemin 1 bodrum... zemin katında çalışan iki dükkan var, proje alanı 100 m2 . Buna da mı rezidans diyeceğiz? Rezidansla uzaktan yakından alakası yok bu binanın. Apartman dersek dükkanı ne yapacağız...
Yardım lütfen... Şimdiden teşekkürler.
10
Arkadaşlar bir müşterim zemin +1 katlı binasının zemin katını yaptırmamış direk üstü birinci kat mevcut , ekb belgesini nasıl hazirlamalıyım?
Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10