eitasarim.com tasarımda yeni adresiniz...

Teknik Resim

Patent ve Faydalı model tescil başvurularında buluşa ilişkin, yalnızca teknik resim formatında görseller kullanılabilmektedir. Biz, başvuru öncesinde buluşlarınızın teknik resimlerinin oluşturulması konusunda hizmet vermekteyiz.

Endüstriyel üretim alanlarında ihtiyaç duyulan Aparat ve Mastarların tasarımları konularında çözüm sunmaktayız.
Diğer alanlardaki Teknik Resim ihtiyaçlarınızın karşılanmasında da bizden destek alabilirsiniz. Bunun yanında Patlatılmış Montaj ve Pozlama Videoları verdiğimiz hizmetler arasında yer almaktadır.

Aşağıdaki yorum bölümünden veya iletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Patent Nedir?

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.

Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur.

Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir..

Faydalı Model

Türkiye’ de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma sağlayan bir sistemdir.

Sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmaktadır.

Faydalı model Tescili, patent verilebilmesi için aranan, tekniğin bilinen durumunu aşma kriterinin aranmadığı, yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarının yeterli olduğu koruma çeşididir. Faydalı Model, Türkiye’de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma ve tekel hakkı sağlayan bir başvuru sistemdir.

Faydalı Model, kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmaktadır.

Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Faydalı Model Belgesi verilmesi için herhangi bir resmi araştırma yapılmadığı için, başvuru sahibinin beyanına dayanılarak verilen belge türüdür.

Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.