eitasarim.com tasarımda yeni adresiniz...

Bep-tr2 BEP-BUY’da sıkça karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

Bep-tr2 BEP-BUY’da sıkça karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

 1. BEP-BUY uygulamasınınbeptr.csb.gov.tradresinden indirilen en son versiyonu kullanılmalıdır. Uygulama penceresinin sol üst köşesinde uygulamanın versiyonunu belirtir ibarenin(“BEP-BUY Versiyon 23” gibi) bulunduğundan emin olunmalıdır.
 2. beptr.csb.gov.tradresinden indirilen dosya, uygulamanın versiyon numarasını belirten bir klasöre (BEP-BUY-23 gibi) açılacaktır. Oluşturulan klasör içerisinden uygulama(BEP-BUY.exe) çift tıklanarak çalıştırılmalıdır. Bunun haricinde, herhangi bir kısayol veya başka bir yöntem ile uygulama çalıştırılmamalıdır. Aksi halde proje dosyasının 0 bayt kaydedilmesi, üzerinde değişiklik yapılan projenin kaydedilmesine rağmen tekrar açıldığında eski halinde açılması, 3 boyutlu modellemenin çalışmaması, “Kök öğesi eksik” ve benzeri hatalar alınmaktadır.
 3. Proje dosyaları(WSB, WSX) klasör içerisinde çift tıklanarak açılmamalıdır. Öncelikle program çalıştırılmalı, ardından proje dosyaları açılmalıdır.
 4. Uygulamanın performanslı kullanımı için ekran kartı sürücüleri güncel Windows 10 sistem kullanılması tavsiye edilmektedir.
 5. .NET Framework güncel versiyonu kurulu olmalıdır. Güncel versiyonu aşağıdaki adresten indirilebilir.

https://www.microsoft.com/tr-TR/download/details.aspx?id=56116

 1. 3 boyutlu modellemenin düzgün çalışabilmesi için bilgisayarın ekran kartı sürücülerinin güncel sürümünün kurulu olduğundan emin olunmalıdır. Aksi halde “OPENGL” ve benzeri hatalar alınabilmektedir.
 2. 3 boyutlu modelin görüntülenmesi esnasında alınan “MSVCP110.dll” hatasının giderilmesi için belirtilen adresteki güncelleme paketi indirilip kurulumu yapılmalıdır.

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53840

 1. “Nesne sütunu opaqueMaterial tablosuna ait değil / Column name does not belong to table opaqueMaterial” hatası, uygulama kurulumunun bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Uygulamanın güncel versiyonu indirilip, 2. maddede belirtildiği şekilde çalıştırılmalıdır.
 2. Proxy üzerinden internete erişen bilgisayarlarda “Internet bağlantısı mevcut değil” hatası alınmaktadır. Uygulamanın güncellemeleri yapabilmesi ve hesaba proje gönderebilmesi için, uygulama internete direkt erişimi bulunan bir bilgisayardan kullanılmalıdır.
 3. Uygulamada aynı anda birden fazla proje açılmamalı, sadece tek sekmede bir proje üzerinde çalışılmalıdır.
 4. Validasyon işleminin başlayabilmesi için öncelikle projenin iklim istasyonu bilgisi girilmelidir.
 5. Hesap sonucu almaya çalışılırken alınan “System.OutOfMemoryException türünde özel durum oluşturuldu” hatası, çok büyük projelerde üretilen ara sonuçların çok fazla olması sebebiyle, kullanılan sistemin hafızası sonuçları göstermeye yetmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda proje hesaba gönderilip, web(BEP-IS) tarafında ara sonuç belgesi üzerinden projenin kontrolü yapılmalıdır.
  1. Dxf altlık ile çizilen projelerin birimine dikkat edilmelidir. Örneğin santimetre olarak çizilmiş Dxf içeri alındığı takdirde, proje özelliklerinde bulunan “Birim” seçeneği santimetre olarak seçilmelidir.

 

 1. Dxf dosyalarını içeri almadan önce, ilgili Cad ortamında bir ön çalışma yapılmalı, yapılacak tel çerçece çizimde sadece BEP-BUY tarafında işe yarayacak kat, bölge, kolon, pencere, kapı objelerini belirtir katmanlar içeri alınmalıdır. Aksi halde BEP-BUY proje dosyası boyutu aşırı bir şekilde büyümekte, çizim esnasında çeşitli hatalar alınmakta, projeyi hesaba gönderirken ve web tarafında projeleri görüntülerken sorunlar ve gecikmeler yaşanabilmektedir.
 2. Tel çerçeve ön çalışması yapılmış şekilde içeri alınan Dxf katmanları sadece altlık olarak kullanılmalı, kesinlikle BEP-BUY’un standart katmanlarına(Kat, Bölge, vb.) taşınmamalıdır. BEP-BUY’un standart katmanları mutlaka BEP-BUY’da yeniden çizilmelidir. Dxf katmanları altlık olarak kullanıldıktan sonra öncelikle Dxf objeleri şeçilerek projeden silinmeli, ardından Dxf katmanları katman listesinden silinmelidir.
 3. Kopyalama işlemlerine Dxf katmanları dahil edilmemeli, sadece BEP-BUY’un standart katmanları ve oluşturulan yardımcı katmanlar kopyalama işlemine dahil edilmelidir.
 4. Dxf’ten gelen katmanların projede bulunması isteniyorsa, BEP-BUY’da oluşturulan yardımcı katmanlarla Dxf katmanlarının üzerinden geçilerek yeniden çizip yapılmalı, ardından yine öncelikle Dxf objeleri ve ardından Dxf katmanları projeden silinmelidir.
 5. Projede uygulamanın standart katmanları ile aynı isimde yardımcı katman oluşturulmamalı ve Dxf ile içeri aktarımda da aynı isimde katmanlar bulunmamalıdır. “Kat/Floors, Bölge/Zones, Duvar/Walls, Döşeme/Grounds, Pencere/Windows, Kapı/Doors, Çatı/Roofs” isminde yardımcı katmanlar oluşturulmamalı ve bu isimdeki Dxf katmanları kesinlikle içeri alınmamalıdır. İlgili Cad uygulamasında bu katmanların isimleri değiştirilerek içeri alınmalıdır.
 6. Proje hesaba gönderilirken açılan 3 boyutlu model penceresinde, çift ve dörtlü görünüm değil tekli görünüm seçilmelidir. Aksi halde “Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı” hatası alınmaktadır.
 7. Proje hesaba gönderilirken açılan 3 boyutlu model penceresinde, binanın Ekb üzerinde yer alacak modelinin görüntüsü alınırken binayı ön, yan ve üstten gösterir şekilde perspektif görüntüsü alınmaya dikkat edilmelidir.
 1. Katlarda bulunan dış duvar sayısı, kat geometrisinin kırılım sayısından az olmamalıdır. Örneğin dört adet kırılımı bulunan bir katta, en az dört adet dış duvar bulunmalıdır. Şayet kattaki dış duvarlar doğru girildiği halde validasyonda, “Katta tanımlanan dış duvar sayısı yetersiz” hatası alınmaya devam ediliyorsa, sadece ilgili kat objesi seçilip silindikten sonra kat objesi yeniden çizilmelidir.
 2. Ağaç yapısına tıklandığında “Aynı anahtara sahip öğe zaten eklenmiş / An entry with the same key already exists” hatası alınıyorsa, proje kat kopyalama aşamasından önceki konuma getirilerek(kopyalanan katlar silinir), geriye kalan katlardaki kat ve zon objeleri silinerek yeniden çizilmelidir. Hata giderildikten sonra kat kopyalama işlemine devam edilebilir.
 3. “Onaylama işlemi başarısız-Durdur,Yeniden Dene,Yoksay / Assertion Failed-Abort,Retry,Ignore” hatası alınıyorsa, proje bütünüyle farklı koordinatlara taşınıp katların referans noktaları yeniden(aynı yerden veya farklı yerden) verilmelidir. Bu işleme hata giderilene kadar devam edilmelidir.
 4. Projede katların referans noktaları doğru bir şekilde verilip, çıkma döşemelerin doğru bir şekilde girildiği ve bölgelerin üstü diğer bir zonla veya çatıyla kapatıldığı halde validasyonda, “Çıkma döşeme bulunamadı”, “Zonun üstünü kapatan çatı alanı yetersiz/fazla” hataları alınmaya devam ediyorsa, proje bütünüyle farklı koordinatlara taşınıp katların referans noktaları yeniden(aynı yerden veya farklı yerden) verilmelidir. Bu işleme hata giderilene kadar devam edilmelidir.
 5. 21,22,23,24 maddelerindeki oluşan hatalar büyük çoğunlukla, Dxf katmanlarının standart katmanlarla yeniden çizim yapmak için altlık olarak kullanılması yerine, direkt olarak BEP-BUY’un standart katmanlarına taşınması sebebiyle oluşmaktadır. Bu sebeple 15. maddede belirtildiği şekilde çizim yapılmaya dikkat edilmelidir.
 1. “Dizin, dizi sınırlarının dışındaydı” hatası eski versiyonlarda çizimine başlanmış projelerde alınan bir hata olup, Wsbx uygulaması ile hata giderilip, proje güncel BEP-BUY versiyonu ile açılmalıdır.
 2. Validasyon esnasında alınan “point array must contain 0 or > 1 elements” hatasını gidermek için Wsbx uygulaması kullanılmalıdır.
 3. Proje dosyalarını açılması esnasında alınan “Aynı anahtara sahip öğe”, “Giriş dizesi doğru biçimde değil” ve “Tabloda kolon mevcut değil” hatalarının giderilmesi için Wsbx uygulaması kullanılmalıdır.
 4. Wsbx uygulaması ile düzeltilmiş proje dosyası, BEP-BUY kapatılıp yeniden çalıştırıldıktan sonra açılmalıdır.

Wsbx Uygulaması:

Düzeltilecek dosya seçilir ve “Düzelt” butonuna tıklanır.

Düzeltilmiş dosya aynı dizinde “DosyaAdı_fix” şeklinde kaydedilir.

İndirme Linki burada

 1. “XML belgesinde bir hata var / There is an error in XML document” hatası, projede bazı kat veya katlarda “bölge, döşeme, duvar vb.” objeler bulunduğu halde, kat objesinin silinmiş veya başka katmana taşınmış olması sebebiyle alınmaktadır. Projede bu durumda bulunan katlar tespit edilip, ilgili katlardaki kat objeleri yeniden çizilmelidir.
 2. Bazı antivirus uygulamaları yanlış bir şekilde BEP-BUY’da virus tespit edip bazı dosyalarını karantinaya almaktadır. Bu durumda ilgili antivirus uygulaması, BEP-BUY’un kurulum ve kullanımına izin verecek şekilde ayarlanmalıdır.

 Bu Sayfada Bundan Sonraki Yorumlar Onaylanmayacaktır.

  • Yasin on 20 Şubat 2018 at 11:42

  Reply

  Projeyi Onaya Gönderirken Kapı numarası mevcut değilse ne Yapabiliriz. Dasktan yaptığım kontrollerde kapı numarası olmasına rağmen

   • eitasarim on 20 Şubat 2018 at 12:41
   • Author

   Reply

   Dasktan Aldığınız Kapı Numarasını kullanabilirsiniz. Sıkıntı Olmaz. Hatta adres sorgulama bina kimlik numarası nı aldığımız bir yer vardı oradan da destekleyebilirsiniz.
   https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu

   Ayrıca Tapu Kadastronun Parsel Sorgulama Sitesinden de adresi destekleyebilirsiniz.

   https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/

   Saygılarımla
   Not: Bu gibi soruları forum sitemizden sormanız daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum.

   Forum Sitemiz:
   https://www.eitasarim.com/forum/

   • Gökhan on 18 Nisan 2018 at 21:49

   Reply

   Hocam bende aynı sorunu yaşıyorum parsel bulunamadı hatası veriyor parsel sorgudada parsel çıkmıyor nasıl olacak anlamadım.Proje öyle onayda bekliyor.Nasıl çözdünüz acaba…

   1. Reply

    Kadastro müdürlüğü ne ilgili ada parseli bildirip kayıtlara girmesini saglamalisiniz. Bina sahibi gidip halledebilir. İki projede böyle bir sorunla karşılaştım. Bina sahibi tapu kadastro müdürlüğü ne gidip halletti. Açılınca proje tamamlandı…

    • CİHAN ALBUYUR on 12 Mayıs 2019 at 08:52

    Reply

    daha önce benimde başıma geldi tevhit ifraz vb yollarla parsel numarası değişmiş olabilir eğer bu işlem sonucu kadastro evrakı daha sisteme işlemediyse böyle bir sorunla karşı karşıyakalabilrsiniz. tapu ve teklif folyesi ile ilgili kadastroya başvurulursa sorun çözülüyor.

  • yusuf on 19 Mart 2018 at 23:22

  Reply

  iyi günler
  çıkma ile ilgili sıkıntı yaşıyorum.
  7 m cephesi olan ve 10 m derinliği olan bi parselin zemin katta çıkması var bu çıkmayı nasıl yapabilirim lütfen yardımcı olabilirmisiniz ?

  1. Reply

   Merhaba,
   Öncelikle sorularınızı forum sitemize üye olup oradan sorarsanız memnun oluruz.
   Ama mutlaka üye olunuz.
   Cevaba gelince;
   Normalde çıkma olan döşemeleri bildiğiniz gibi Konsol Döşeme yazıyoruz. Burada yapmanız gereken ise aynı çıkma döşemeyi “Toprak Temaslı Döşeme” olarak tanımlamak olacaktır.
   Sevgilerimle…

   • kadir on 18 Şubat 2019 at 17:04

   Reply

   döşeme üstüne döşeme çizilemez hatası alıyorum .

   konsol döşemeyi önce çizsem diğeri çizilmiyor.diğerini çizsem konsolu çizerken

   bu hatayı alıyorum.ne yapabilirim

    • eitasarim on 18 Şubat 2019 at 19:56
    • Author

    Reply

    Öncelikle sorularınızı forumumuza sorun. Çizeceğiniz döşemeyi, döşeme alanından daha küçük olarak içine çizin daha sonra noktalardan tutup döşeme sınırlarına taşıyın sorun çözülecektir.

  • yunus yesıltepe on 10 Nisan 2018 at 15:44

  Reply

  kolay gelsin arkadaşlar bende hiç bir sorun yok sadece laptopta 3 boyutu tıkladığımda hata verıyor x sorry this scene failed to load diye devam edıyor assimp64.dll falan yazıyor lütfen yardımcı olurmusunuz?

  1. Reply

   Merhaba,
   Öncelikle sorularınızı forum sitemize( https://www.eitasarim.com/forum/ ) üye olup oradan sorarsanız memnun oluruz.

  • Neslihan ER on 19 Nisan 2018 at 23:06

  Reply

  merhabalar
  proje bilgilerini girdiğimiz pencerede ADA-PARSEL ADRES bilgilerini girebileceğimiz bir alan yok
  uygulamayı Beptr den tekrar indirdik ama sorun çözülmedi
  Şimdiden teşekkürler

  1. Reply

   Dilimde tüy bitti valla…. Forum….
   Yorumu kapattım…

  • fathhhh on 3 Mayıs 2018 at 17:58

  Reply

  Kolay gelsin. Hocam benim sorum ekb’yi bitirdim. c sınıfı hiçbir hata sorun yok. gönderdim beptr2 sitesine hesaplanıyor diye bekliyorum ama bi zaman sonra otomatik reddedildi yazıyor. ilk defa karşılaştığım bir sorun bu neden olabilir acaba?

   • Ahmet on 17 Mayıs 2018 at 22:49

   Reply

   Co2 Karbon emisyonuda en az C mi ona bakın.

   • SİNAN MERAL on 16 Nisan 2019 at 16:23

   Reply

   benimde başıma aynısı geldi sonra anladım ki, CO2 d sınıfı çıkmış.

  • tuna on 6 Haziran 2018 at 18:03

  Reply

  kolay gelsin. Hocam bende aynı sorunu yaşıyorum parsel bulunamadı hatası veriyor parsel sorgudada parsel CIKIYOR. nasıl olacak anlamadım.Kadastro da parsel sildirip tekrar güncellettim. yine de parsel bulnamadı yazıyor. nasıl bir yol izleyebiliriz.

   • eitasarim on 7 Haziran 2018 at 03:31
   • Author

   Reply

   Forumumuzda bu başlıkla ilgili cevapları okuyun. Parsel sorguda binanın üzerine tıkladığınızda açılan pencerede ki bilgileri beptr de kullanın. Forumda bu anlattığım resimli olarak var… Yalnız bunun için foruma üye olmalısınız..

  • HAKAN YILDIRIM on 25 Haziran 2018 at 11:04

  Reply

  Kolay gelsin projeyi tamamladım hata bulunamadı iletisini aldım hesaplamaya gönderdiğimde servise erişilemiyor iletisi geliyor başka bilgisayardan ve telefon internetinden de bağlandım yine aynı sonuç . Acaba şifre ve kullanıcı adı ile ilgili mi bi sıkıntı var. Kullanici ve şifremle bep-tr ye giriyorum hesap bilgileri vs. görüyorum. Yardımlarınızı bekliyorum

   • eitasarim on 25 Haziran 2018 at 11:59
   • Author

   Reply

   Kendi bilgisayarınızda hesaplama yapmışsınızdır.umarım… Karşı server de sıkıntı var gibi gözüküyor… Daha sonra tekrar deneyin….

  • mb on 21 Temmuz 2018 at 15:24

  Reply

  duvarlar zon ile ilişkilendirilemedi hatası veriyor. buna çözüm önerebilir misiniz. defalarca projeyi baştan çizdim ama hep aynı hatayı veriyor. bulduğu duvarları projede göstermiyor.

   • eitasarim on 21 Temmuz 2018 at 17:34
   • Author

   Reply

   Sorularınızı Forum sitemize sorunuz… Sorunuzun cevabı Sanırım burada var…

   https://www.eitasarim.com/forum/index.php?topic=92.0

   • Aya on 16 Ocak 2019 at 13:50

   Reply

   merhaba duvarlar zon ile ilişkilendirilemedi hatasına bir çözüm bulabildiniz mi? bende de aynı hatayı veriyor. Hata iletisinde çıkan duvar numaralarını kontrol ettiğimde zaten iki duvarı üst üste bindiği için silmişim. olmayan iki duvarı nasıl zon ile ilişkilendirebilirim? bu konuda fikri olan var mı acaba?

   1. Reply

    Köşelerde bu kadar kalabilir ona bakın. Forumda yeterli cevabı var sanırım. İlgili konuları okuyun.

  • mehmet on 23 Temmuz 2018 at 17:05

  Reply

  Çatı alanı yetersız hatası verıyor ne yapmalıyım delı ettı proje bana aksama kadar ugrasıyom

   • eitasarim on 23 Temmuz 2018 at 17:29
   • Author

   Reply

   Çatı alanı gerçekten yetersiz ise bakmak lazım. Ama Çatı alanını doğru çizdiginize inaniyorsaniz. Yer değiştirip referansları tekrar tanımlayan olmuyorsa…. Foruma üye olun dosyayı atın bir bakalım neymiş…

  • zeynep on 26 Temmuz 2018 at 16:48

  Reply

  merhabalar. duvar başlığı altında şöyle bir hata alıyorum validasyonda. “nesneye ait malzeme kalınlıkları 0’dan büyük olmalıdır”.ama söylediği ld kodunda duvarım yok. yine de hepsini kontrol ediyorum ama doğru vermişim. duvarları silip tekrar tekrar yeniden yaptım ama hata devam ediyor. nesne ld’sinde döşeme var sadece ama o da doğru kalınlıkta.

  en kısa sürede üye olacağım foruma şuan çok acele bu elimdeki iş. cevap vereceklere şimdiden çok teşekkürler.

   • eitasarim on 26 Temmuz 2018 at 19:46
   • Author

   Reply

   iyi bakın köşelerde nokta şeklinde bir duvar olmalı… yoksa başka bir şey değil…

    • ismail on 25 Ekim 2018 at 13:04

    Reply

    merhaba
    belirsiz eşleştirme bulundu hatası
    proje acılmıyor nedeni nedir
    teşekkür ederim..

    1. Reply

     Aynı soruyu forumumuzdan sorarsanız, daha çok yardımcı olacak insan bulabilirsiniz. Ben şahsen böyle bir sorunla karşılaşmadım.

     • ezgi on 17 Aralık 2019 at 22:57

     Reply

     aynı sorunla karşılaştım üç projede ve hala çözemedim, siz bi çözüm bulduysanız yardımcı olabilir misiniz acaba, iyi günler

   • Kemal on 3 Eylül 2018 at 16:13

   Reply

   Merhabalar
   Nesneye Ait Kalınlık Sorunu Sadece Duvar İle Alakalı Değil
   Döşeme çatı Ve Duvarlara Verdiğin Malzemelerin Kalınlıklarını Tek Tek Kontrol Et. 0 Değerinde Malzeme Var İse Sorunun Kaynağı Odur

    • HGK on 6 Ocak 2020 at 22:02

    Reply

    Teşekkürler.Dediğiniz gibi sorun duvara ait değil çatıya ait materyal kalınlığından dolayı imiş.

  • fatma on 24 Kasım 2018 at 12:53

  Reply

  çatı alanı girmeme rağmen üç boyutta çatı gözükmüyor? yardımcı olabilir misiniz?

   • eitasarim on 21 Aralık 2018 at 22:56
   • Author

   Reply

   Program Hata vermiyorsa sıkıntı yok

  • Büşra on 26 Aralık 2018 at 09:02

  Reply

  Çok yardımcı oldu bu yazı. Teşekkür ederim …

  • eitasarim on 27 Aralık 2018 at 09:32
  • Author

  Reply

  Ben Bu videoyu izledim; çok beğendim, sizde görün dedim.

  • cemre on 7 Ocak 2019 at 10:32

  Reply

  Projemi Beptr.csb.gov.tr adresinden onaya gönderirken Unable to handle request without a valid action parameter. Please supply a valid soap action. şeklinde hata almaktayım.

   • ekb uzmanı on 7 Şubat 2019 at 16:17

   Reply

   aynı mesajı bugün bende aldım tapu kadastro sisteminde yazdığını ada parsel bilgileri yer almadığından ya da ada veya parsel numarasında yapılan değişikliğin kadastro sistemine girilmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Yapı sahibiyle iletişime geçip kadastroya başvuruda bulunup bilgilerinin girilmesini talep edebilir. Aynı sorun bugün ben yaşadım bilgilerimiz girilmesini istedik kadastronun da bize cevabı girişleri sağlandı 1 hafta içinde onaylanır dendi. Ya da farklı bir sorun ve çözüm getirdiğiniz taktirde cevap verirseniz bilgilendirmiş olursunuz bizi de kolay gelsin iyi çalışmalar.

   • eitasarim on 14 Şubat 2019 at 00:56
   • Author

   Reply

   Büyük ihtimalle yaptığınız projenin ada parsel kayıdı ile ilgili sıkıntı vardır, Ada parseli “Parsel sorgulama”dan da bulamıyorsanız. Müşterinizden Kadastro Müdürlüğüne giderek ada parsel bilgilerini düzelttirmesini istemelisiniz. Ondan sonra sorunsuz yükleyeceksiniz.

  • mehmet on 18 Ocak 2019 at 00:10

  Reply

  Kolay gelsin programda zonun üstünü kapatan çatı alanı yetersiz yazıyor ama ben çatı alanı binadan büyük yaptığım halde hatayı veriyor

  1. Reply

   Bu soruları forumda sorun…
   Katları taşıyın
   Referansları yeniden belirleyin. Olmazsa son katı silin bir önceki katı kopyalayın tekrar yapın. Ya da son katı sildiğinizde mevcut duruma bir çatı deneyin. Vs..

  • ümit on 21 Ocak 2019 at 22:57

  Reply

  merhaba ekb yi onaya gönderirken ”aktif smm belgesi olmayan uzmanlar, firma çalışanı olarak ekb onaya gönderemez ”şeklinde bir uyarı çıkıyor . bu konuyla ilgili çözüm yolunu bilen var mı?

  1. Reply

   forumumuzda arayın cevabı orada vardı.

  • ucd on 13 Şubat 2019 at 13:05

  Reply

  Onaylanmış ekb belgesi üzerinde değişiklik yapma imkanı var mıdır? bina sahibi adında ufak bir hata olmuşta

   • eitasarim on 13 Şubat 2019 at 17:23
   • Author

   Reply

   Bakanlığa durumu anlatır bir mail atmanız gerekmektedir

  • kadir on 18 Şubat 2019 at 16:44

  Reply

  döşeme üstüne döşeme çizilemez hatası alıyorum devamlı.1. katta

  • Sait Muti Paksoy on 28 Şubat 2019 at 23:27

  Reply

  Merhaba, projeyi denetle dediğim zaman ‘Aynı anahtara sahip öğe zaten eklenmiş’ hatası alıyorum. dxf katmanı falan kullanmadım. Birebir aynı olan katları kopyaladım. Ve tamamen bepbuy içerisinde çizdim ekb yi. Kopyalanan katları siliyorum ama aynı hatayı yine veriyor. Halbuki kopyalamaya başlamadan önce denetledim ve hata yoktu. Kalan katlardaki kat ve zon objeleri ne demektir? Teşekkür ederim.

   • Sinan meral on 26 Nisan 2019 at 00:46

   Reply

   Aynı hatayı bende aldım bi türlü çözüm bulamadım. Çözüm bulabilen var mı?

  • eray on 12 Mart 2019 at 17:43

  Reply

  onaya göndediğimiz bir projede düzeltme yapmak istiyoruz bu mümkümü yada söyle diyeyim ekb si çıkmış bir projede sonra hata tespit edilyor.düzeltme imkanı varmı.

  • Zuhal on 13 Mart 2019 at 23:14

  Reply

  Merhabalar
  Proje düzenleme işim bitti ama ısıtma ve genel sınıf D sınıfı altına inmiyor ( ısıtmayı 10 katı bile denedim 1 birim değişmedi) tüm katmanları kullanılan Malzemeleri pencereleri vs kontrol ettim hiç sıkıntı yok. Bu göremediğim hata ne olabilir?

  1. Reply

   Programın kendisi…

  • fatih on 10 Mayıs 2019 at 16:10

  Reply

  sürekli referans noktası hatası veriyor. baştan yeniden yaptım yine aynı hatayı veriyor

  • asda on 30 Haziran 2019 at 19:48

  Reply

  tablo22 tablosu mevcut değil hatası nasıl çözülüyor

  • asda on 30 Haziran 2019 at 20:01

  Reply

  tablo22 tablosu mevcut değil hatası nasıl çözülüyor

  • ezgi on 17 Aralık 2019 at 22:59

  Reply

  Belirsiz eşleştirme hatasını çözemiyorum, acil yardım lütfen

  • mühendis78 on 7 Ocak 2020 at 15:04

  Reply

  bitirip, denetle yaptıktan sonra, hata yoktur mesajı aldığım ve onaya henüz yollamadığım projeyi, kaydedip çıktıktan sonra tekrar açmak istediğimde, açılmıyor!!! Ekranda şu uyarıyı veriyor: An item with the same key has been already added. Bunun bir çözümü var mı? Tüm günümü harcadığım proje şuan gitti, çok moralim bozuk. Lütfen yardım edin.

  • esra on 12 Mart 2020 at 11:18

  Reply

  XML belgesinde bir hata var(1,544)
  şeklinde hata veriyor.yardımcı olabilirmisiniz

  • Ömer Faruk on 3 Nisan 2020 at 12:19

  Reply

  Proje Çizim sonrası Hataları denetle butona basıldığında bu hata veriyor : Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı” hatası alınmaktadır.

  • esra on 22 Nisan 2020 at 03:46

  Reply

  burdan geri dönüş yapılmayacağını söylemişsiniz ama yardımınıza acil ihtiyacım var.. projeyi bitirmiştim ve kök ögesi eksik hatası aldım şuan açamıyorum. wsbx den düzeltmeyi denedim Dosya bozuk veya uzantısı elle değiştirilmiş diyo ne yapacağımı bilmiyorum.

  • Gülşah on 1 Temmuz 2020 at 03:06

  Reply

  Yedi senedir nice hatalar gördüm de böylesine ilk defa denk geldim. ”Baba akü komple yok” yaşıyorum resmen şu an. Projeyi bitirdim, defalarca kaydet butonuna bastım çalışırken. Denetleme yaptım, 3B baktım. Herşey tamam. Çatıyı düzenlerken klasik bir hata verdi. ”Projenizi kaydedip tekrar deneyin” dedi. Kaydettim yine. Programı kapattım, açtım. Projeye dair hiçbir iz yok. Dosyalarda yok. Program ekranında yok. Yok oldu. Çıldırmamak elde değil. Herhangi bir şekilde başlanmış herhangi bir projeyi yedeklediği bir yer olmalı ama ya NedenN

  • Gülşah on 1 Temmuz 2020 at 03:10

  Reply

  Sadece projeyi yaparken tanımladığım opak bileşenler kalmış. ”Rüya görmedin sadece senle biraz eğleniyorum” diyor herhalde paşam !!!

  • İbrahim Özdemir on 1 Temmuz 2020 at 22:35

  Reply

  kat, alan harici çizilemez hatası neden olur ve çözümü nedir ?

  1. Reply

   Katı alan aracı ile cizmelisiniz

  • ABC on 13 Ocak 2021 at 16:20

  Reply

  Merhaba, servise erişilemiyor yazısı ile karşılaşıyorum ne olabilir.

  1. Reply

   Merhaba,
   Büyük ihtimalle beptr serverlerinden kaynaklanıyordur.
   İyi çalışmalar. Ara ara kontrol edin.

  • suat on 23 Nisan 2021 at 15:53

  Reply

  duvarlar zon ile ilişkilendirilemedi hatası veriyor çözüm bilen var mı

   • eitasarim on 21 Haziran 2021 at 14:59
   • Author

   Reply

   forumda çözümü var, forumumuzda arayın…

Bir yanıt yazın

Mail Adresiniz Yayınlanmayacaktır.