eitasarim.com tasarımda yeni adresiniz...

Sertlik genel anlamda malzemenin deformasyona karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanır.

Read More

Çelik Karşılaştırma Tablosu; Bu Tablodan bir çeliğin diğer bir standarttaki karşılığını bulabilirsiniz.

Read More