eitasarim.com tasarımda yeni adresiniz...

Sertlik genel anlamda malzemenin deformasyona karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanır.

Read More