eitasarim.com tasarımda yeni adresiniz...

Mühendislikte tolerans herhangi bir ölçüde izin verilen varyasyon limit veya limitleridir.  Ölçüsel özellikler pratikte parçanın işlevine ve performansına belirgin bir etki yapmadan değişim gösterirler. Tolerans performanstan ödün vermeden izin verilecek makul sapmaları tanımlar.

Read More